Navigácia

Partners

Štvrtok 2. 4. 2015

Anketa

aaa

aaaaa

100%
0%

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Novinky

 • Zápis do 1.ročníka v školskom roku 2015/2016

  Zápis uchádzačov prijatých na štúdium do prvého ročníka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch v školskom roku 2015/2016 sa v zmysle §68 ods. 3 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutoční v dňoch

  23. apríla 2015 (štvrtok) v čase 8.00 – 17.00 hod

 • Zaujímavosti o projekte ASFEU

  Projekt  „Prirodzenosťou človeka je tvoriť, inovovať a modernizovať “ spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  je v plnom prúde. Jeho hlavnými aktivitami sú:

  • Inovácia výučby a didaktických prostriedkov k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov
  • Implementácia  inovovaných  didaktických  prostriedkov do vyučovania

  Do projektu sú zapojené predmety - matematika, chémia, biológia, geografia, dejepis, informatika, programovanie, telesná výchova, francúzsky jazyk,  nemecký jazyk, slovenský  jazyk a literatúra, anglický jazyk, ekonomika.

 • Výsledky PS

  Celkové výsledky prijímacích skúšok 2015 nájdete tu:

   

  Výsledky PS tu:

 • DEŇ UČITEĽOV

  I keď Deň učiteľov sa tradične oslavuje 28. marca, na našej škole sme sa rozhodli poďakovať učiteľom za ich prácu a snahu už o deň skôr. Ráno, pri vstupe do školy ich čakalo malé prekvapenie a pozvánka do klubu, kde sme pre nich pripravili pohostenie. Vďaka šikovným druháčkam (Emke Husarčíkovej, Siske Krebesovej a Klári Deketovej) si mohli učitelia vychutnať domáci krémeš, orechovú tortu, kokosový zákusok, chutné cookies a občerstviť sa šálkou kávy či čaju.

 • Prijímacia skúška - 30.marec

  Milí uchádzači o štúdium v našom gymnáziu,

  30.marec - deň vašej prijímacej skúšky sa nezadržateľne blíži.

  Veríme, že ste pre jej úspešné absolvovanie urobili maximum a pondelok 30.marec to preukážete.

  Nezabudnite si so sebou zobrať pozvánku, kde sú uvedené všetky podstatné informácie. Kritériá prijímacieho konania sú stále dostupné pod ikonkou prijímacie skúšky.

 • JAZYKOVO-VZDELÁVACIA EXKURZIA- VEĽKÁ BRITÁNIA

  Vážení rodičia žiakov prvého ročníka,

  ďakujeme za zrealizovanie poslednej platby. Termín jazykovo-vzdelávacej exkurzie sa blíži.  

  Zo Slovenska budeme odchádzať dňa 03.05.2015 v skorých ranných hodinách. Predpokladaný odchod z Vrútok je o 4h30 ráno. V najbližších dňoch nájdete na našej web stránke presný čas a odchody z jednotlivých nástupných miest.

 • 2%

  Vážení rodičia, milí návštevníci našej webovskej stránky!

  Tlačivo

 • OZNAM- HODŽOVA ESEJ 2015

           Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


  vyhlasuje
  pre žiakov stredných škôl

   

                                                                           pod záštitou predsedu vlády SR

 • JAZYKOVO-VZDELÁVACIA EXKURZIA /03.05-16.05.2015/ -VEĽKÁ BRITÁNIA

  Vážení rodičia,

  termín jazykovo-vzdelávacej exkurzie do Veľkej Británie sa blíži.

  Prosím rodičov žiakov 1.ročníka, ktorí neuhradili druhú splátku, aby tak urobili čo najskôr.

  V prípade, že druhá čiastka nebude uhradená, Vaše dieťa sa nebude môcť zúčastniť jazykovej exkurzie. 

  Čo sa týka financií bola uhradená faktúra agentúre North Devon School of English za kurzy anglického jazyka a ubytovanie v rodinách. Rovnako aj faktúra EuroDisney. Lístky boli doručené na našu adresu školy. Keďže termín všetkých ostatných úhrad sa blíži, prosíme rodičov, aby skompletizovali svoje platby za exkurziu do 18.3.2015.

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria