Navigácia

Partners

Streda 22. 10. 2014

Anketa

aaa

aaaaa

100%
0%

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Novinky

 • Predseda ZRPŠ sa prihovára rodičom

  Ing. Maroš Ujhelyi, nozvolený predseda Združenia rodičov a priateľov školy, sa prihovára rodičom žiakov nášho gymnázia.

  List rodičom nájdete pod ikonkou ZRPŠ.

 • Prijímacie konanie 2014/2015- odpovedáme na vaše otázky

  Ako by mal vyzerať „ten správny študent“ vášho gymnázia?

  Motivovaný pre štúdium (vzdelávanie), iniciatívny a aktívny – prispievať k životu školy a nie pasívne čo preňho „školská komunita“ pripraví, cieľavedomý, využívať možnosti a príležitosti, ktoré sa počas 5 rokov štúdia vyskytnú. Viac o predstave nášho žiaky je v profile absolventa.

 • Základné informácie k MS 2015

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  na webovskej stránke www.nucem.sk v súčasnosti už nájdete dokumenty k MS 2015 - Informácie o MS 2015 pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov pre jednotlivé druhy škôl a ich vyučovacie jazyky.

  V súlade s §75 zákona 245/2008 Z.z "Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole do 30.septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

 • Kurz ochrany života a zdravia 2014

  Informovaný súhlas pod ikonkou dokumenty alebo tu.

 • "Prirodzenosťou človeka je tvoriť, inovovať a modernizovať"

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

  Začiatok školského roka je v plnom prúde a  s ním aj realizácia projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, ktorý  je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Tvoríme nové študijné materiály, inovujeme a modernizujeme  knižný fond, didaktické pomôcky ...

 • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

  STRAVOVANIE

 • Prezident SR Andrej Kiska na návšteve BGMH v Sučanoch

  VYSVEDČENIA V SUČANOCH

  Fotky


  Bilingválne gymnázium v Sučanoch. Škola so zaujímavou atmosférou, kde sú si študenti s profesormi akosi bližší. Je to jedno z najlepších gymnázií na Slovensku. Keď debatujem s učiteľským zborom, rozprávajú čo ich trápi – časté a nesystémové reformy školstva, 520 eur nástupný plat pre mladého učiteľa, veľká byrokracia, pri ktorej takmer nestíhajú vyučovať. 
  Najhoršie však vnímajú postavenie učiteľa. Hovoria o tom, že si ich spoločnosť neváži, že sa ich žiaci i rodičia pýtajú, prečo sa nezamestnajú niekde inde. Niekde, kde by mohli viac zarábať. Učitelia v Sučanoch však svoju prácu milujú a s nimi tisíce učiteľov po celom Slovensku. Chcú učiť. Všetkým by nám malo záležať na tom, aby boli na svoju profesiu hrdí. Aby nemuseli rozmýšľať, či si môžu dovoliť učiť.
  Neskôr sedím so študentmi v cukrárni. Gymnazistom zvyknem hovoriť, že už v druhom - treťom ročníku majú začať rozmýšľať nad tým, na akej vysokej škole by chceli ďalej študovať. Aby sa v rámci odboru, v ktorom chcú pokračovať, zapájali do rôznych projektov alebo súťaží. Po pár minútach zisťujem, že týmto študentom by som to hovoril zbytočne. Väčšina z nich má už premyslený presný odbor a univerzitu. Väčšinou v zahraničí. No Marián, druhák, to myslím povedal za všetkých – chcem pomôcť našej krajine, preto pôjdem študovať na dobrú zahraničnú výšku, ale potom sa na Slovensko určite vrátim… Takýchto mladých ľudí si musíme udržať.

 • Rozvrh hodín po úprave od 16.septembra 2014

  Milí žiaci,

  rozvrh hodín prešiel kozmetickými úpravami a organizačnými zásahmi.

  Od 16.septembra 2014 vyučovanie prebieha podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený pod ikonkou rozvrhy.

  Véríme, že si "školské dni" spoločne užijeme naplno.

 • Pozvánka na triedne ZRPŠ a individuálne konzultácie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne zasadnutie ZRPŠ a individuálne konzultácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vášho dieťaťa, ktoré sa budú konať  v piatok  22.11. 2013 od 14,30 do 16,00 v budove Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch.

  Cieľ:

  -         informovať vás o výchovno-vzdelávacích výsledkoch triedy a individuálne Vášho dieťaťa za 1.štvrťrok školského roku 2013/2014,

 • Alternatívny výchovno-vzdelávací program

  Dátum: 25.jún 2013

  Alternatívny výchovno-vzdelávací program

  Filmové predstavenie Trainspotting

  Dĺžka: 94 minút

   

  Miesto/place:

  kino Strojár/ the cinema Strojár

  Miesto a čas stretnutia/ place and time of  meeting:

  pred kinom Strojár o 8.45 hod/ in front of the cinema Strojár at 8.45 a.m.

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria