Navigácia

Partners

Sobota 1. 11. 2014

Anketa

aaa

aaaaa

100%
0%

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Novinky

 • Open Day

  Bude - Nebude Open Day na BGMH v Sučanoch???

  Bude - 17. decembra , pripravujeme jeho program a keď pripravíme, aj ho zverejníme ... :):):)

  Už teraz sa tešíme na stretnutie s uchádzačmi o štúdium - našimi budúcimi žiakmi.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Dňa 27. 10. 2014 sa naša škola aktívne zapojila do oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc. Žiaci a vyučujúci sa mohli zapojiť do týchto aktivít: súťaž o najpútavejšiu obálku kn a o najstaršiu knihu. Konala sa burza kníh a besedy s aforistom pánom Lazárom, prozaičkou pani Solčanskou. Prváci si otestovali svoju pamäť - kvízom z prečítaného diela. Poézia zaznievala počas hodín, z miestneho rozhlasu aj počas workshopu -  vizuálna poézia. Školu navštívilo 22 detí z Materskej škôlky Sučany a žiačky druhého ročníka sa s nimi zahrali rozprávku o zvieratkách, a to v slovenčine aj angličtine. Vybrané študentky spestrili vyučovanie anglického jazyka dvom triedam na Základnej škole v Sučanoch a priniesli dobré správy do Domu Dobrého Pastiera. Jedným z hlavných lákadiel dňa bola výstava kníh kníhkupectva Artforum.

 • Literatúra na cestách

  Literatúra na cestách – beseda s Jozefom Banášom a Marekom Mittašom

  V stredu 22.10. 2014 mali žiaci našej školy možnosť stretnúť sa so známymi spisovateľmi, ktorí sú zástupcami medzinárodnej organizácie spisovateľov- Slovenského centra PEN. Projekt s názvom Literatúra na cestách, ktorý je finančne podporovaný Ministerstvom kultúry SR, nám prišli predstaviť pán Jozef Banáš a pán Marek Mittaš.

 • Plavecký výcvik BGMH Sučany 2014

  Plavecký výcvik BGMH Sučany 2014

  Informovaný súhlas a prihlášku plaveckej školy NEREUS odovzdať do 14.11.2014. Dokumenty s programom kurzu nájdete tu

 • Exkurzia na vysoké školy vo Veľkej Británii

  V dňoch 21. - 28. 10. 2014 sa konala exkurzia  žiakov tretieho ročníka zameraná na spoznanie univerzít
  v Anglicku a Škótsku. Žiaci aj rodičia mali možnosť oboznámiť sa s ich prostredím, kde budú možno po
  maturite pokračovať v štúdiu.
  Program bol nasledovný:
  ...
 • 6th European CAF Users’ Event

  6th European CAF Users’ Event

  Hotel Sheraton Golf - Rome, 14 November 2014

  Impact and Results with CAF 

  The exemplary case of the Education Sector

  In 2003 the first European CAF Event was organised in Rome. After eleven years and four CAF event editions - Luxembourg 2005, Portugal 2007, Romania 2010, Norway 2012 - the result of over 3700 registered CAF users from 45 countries shows that the CAF dynamic is alive.

 • Predseda ZRPŠ sa prihovára rodičom

  Ing. Maroš Ujhelyi, novozvolený predseda Združenia rodičov a priateľov školy, sa prihovára rodičom žiakov nášho gymnázia.

  List rodičom nájdete pod ikonkou ZRPŠ.

 • Prijímacie konanie 2014/2015- odpovedáme na vaše otázky

  Ako by mal vyzerať „ten správny študent“ vášho gymnázia?

  Motivovaný pre štúdium (vzdelávanie), iniciatívny a aktívny – prispievať k životu školy a nie pasívne čo preňho „školská komunita“ pripraví, cieľavedomý, využívať možnosti a príležitosti, ktoré sa počas 5 rokov štúdia vyskytnú. Viac o predstave nášho žiaky je v profile absolventa.

 • Základné informácie k MS 2015

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  na webovskej stránke www.nucem.sk v súčasnosti už nájdete dokumenty k MS 2015 - Informácie o MS 2015 pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov pre jednotlivé druhy škôl a ich vyučovacie jazyky.

  V súlade s §75 zákona 245/2008 Z.z "Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole do 30.septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

 • Vzdelávanie v múzeu

  Sedenie nad učebnicami? Nemusí sa opakovať každý deň. My druháci sme si v rámci predmetov umenie a kultúra, slovenský jazyk a dejepis našli efektívnejší spôsob výučby. Vybrali sme sa do terénu  a navštívili múzeá známych osobností: Martina Benku a Jozefa Cígera Hronského v Martine, aby sme sa čo najviac priblížili ich životu,  tvorbe a mysleniu. Strategicky sme sa rozdelili do dvoch skupín a s radosťou sa vybrali za novými vedomosťami.

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria