Menu

Navigácia

Motivačný list ZRPŠ List rodičom Stanovy ZRPŠ Účet ZRPŠ, členský príspevok ZRPŠ Darovacia zmluva Celoškolský výbor Združenia Dohoda o spolupráci 2 % List rodičom - prijímacie skúšky Možnosti materiálnej pomoci škole Plenárne zasadnutie Združenia

ZRPŠ

Motivačný list ZRPŠ

 

Vážení rodičia, vitajte v ZRPŠ!

      Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v spoločnej snahe rodičov spolupracovať s vedením školy pri vytváraní lepších podmienok pre štúdium a osobnostný rozvoj našich detí.

      Naším cieľom  spolu s pedagógmi je, okrem vzdelania,  vštepiť budúcim dospelým zmysel pre zodpovednosť, spoločenskú aktivitu a angažovanosť.

     Na Vašu otázku  AKO?  ponúkame krátky výpočet aktivít, ktoré sú hradené plne alebo ako spoluúčasť z rozpočtu ZRPŠ:

 • príspevok na koncerty, divadelné predstavenia, spoločenské a alternatívne podujatia
 • plavecký a lyžiarsky výcvik
 • školské súťaže
 • finančné alebo vecné ocenenia za umiestnenie na olympiádach a za výborný prospech
 • jednorazové prospechové štipendium pre maturantov
 • príspevok na skvalitňovanie prostredia školy (záhrada, sociálne zariadenia a pod.)
 • štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • bezodplatné používanie učebníc
 • školská ročenka Potpourri

 

  Všetky konkrétnejšie informácie sa dozviete na stránke školy:

                    www.gbas.sk/ Zainteresované strany / ZRPŠ

Ako sa stať členom ZRPŠ?

Zaplatením dobrovoľného príspevku vo výške 130,- € najneskôr do 20. 10. 2018 na šk. rok 2018/2019 na účet:

    SK 47 1111 0000 0068 6065 6007.

Zaujímavou je možnosť uhradiť do konca šk. roka 2018/2019 zvýhodnenú sumu  ako príspevok na celé zostávajúce štúdium.

Kto bude zastupovať triedu vo výbore ZRPŠ?

Rodič, ktorého si zvolíte na triednom stretnutí na začiatku šk. roka.

Dobrá rada: vyberajte ochotného rodiča z bližšieho okolia.

Ako často sa stretáva výbor ZRPŠ?

Spravidla 1x každý mesiac šk. roka.

Tešíme sa na Vaše podnety a nápady.

 

Ing. Alexandra Kašjaková

predsedníčka výboru ZRPŠ

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria