Menu

Navigácia

Motivačný list ZRPŠ List rodičom Stanovy ZRPŠ Účet ZRPŠ, členský príspevok ZRPŠ Darovacia zmluva Celoškolský výbor Združenia Dohoda o spolupráci 2 % List rodičom - prijímacie skúšky Možnosti materiálnej pomoci škole Plenárne zasadnutie Združenia

ZRPŠ

Plenárne zasadnutie Združenia

Program plenárneho zasadnutia Združenia, ktoré sa koná  14.9.2018:

 1. Otvorenie a privítanie (Ing.Kašjaková, predsedníčka  Združenia)
 2. Návrh na doplnenie a schválenie programu plenárneho zasadnutia (Ing.Kašjaková)
 3. Návrh a voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice (Ing. Kašjaková)
 4. Návrh a voľba volebnej komisie
 5. Návrh a voľba členov Celoškolského výboru Združenia a revíznej komisie pre školský rok 2018/2019 (Ing.Kašjaková)
 6. Prerokovanie výročnej správy Celoškolského výboru Združenia (Ing.Kašjaková)
 7. Predloženie  správy o výsledku hospodárenia Združenia (hospodárka Združenia)
 8. Správa o činnosti BGMH v školskom roku 2017/2018 (RNDr. Dorovský, RNDr. Bošanská, Ing. Lojdová), informácie o absolventoch (Mgr. Stanová)
 9. Ciele a úlohy BGMH v školskom roku 2018/2019 (RNDr. Dorovský, RNDr. Bošanská)
 10. Informácia o rozpočte Združenia na školský rok 2018/2019 (hospodárka)
 11. Dohoda o spolupráci medzi Združením a BGMH v školskom roku 2018/2019 (Ing. Kašjaková)
 12. Diskusia k predneseným bodom – správa a  rozpočet Združenia
 13. Závery zo zasadnutia (zapisovateľ a overovatelia)
 14. Ukončenie zasadnutia (Ing. Kašjaková)

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria