Menu

Navigácia

Motivačný list ZRPŠ List rodičom Stanovy ZRPŠ Účet ZRPŠ, členský príspevok ZRPŠ Darovacia zmluva Celoškolský výbor Združenia Dohoda o spolupráci 2 % Zápisnice List rodičom - prijímacie skúšky Možnosti materiálnej pomoci škole Plenárne zasadnutie Združenia

ZRPŠ

List rodičom - prijímacie skúšky

 

Združenie rodičov a priateľov školy

pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom

 

 

Milí rodičia,

 

      prihovárame sa Vám v mene všetkých rodičov žiakov, ktorí už na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch študujú a sú členmi  Združenia rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko – slovenskom v Sučanoch (ďalej len Združenie). Naše Združenie je občianske združenie v zmysle zákona.

 

      Spolu so svojimi deťmi ste plní očakávania a možno aj trémy, ale hlavne plní odhodlania popasovať sa s prijímacími skúškami, ktoré ich čakajú 30.marca 2016,  čo najlepšie. Vieme, ako sa cítite a čo zažívate. Podobné pocity sme prežívali tiež pred pár rokmi.

 

       V deň skúšok budeme v BGMH prítomní aj  my, rodičia zo Združenia ako pomoc pri organizácii skúšok, ale aj istá podpora pre Vás a tí, ktorí Vám môžu odpovedať aj na prípadné otázky.  Na tejto škole je spolupráca medzi rodičmi a vedením školy dlhodobá a príkladná. Rodičia podporujú školu v rôznych oblastiach jej činnosti. Jednou z nich sú aj prijímacie skúšky. S cieľom pripraviť dobré testy na prijímacie skúšky, ktoré spĺňajú náročné odborné kritériá, ale zároveň zabezpečiť objektivitu, transparentnosť a spravodlivosť pre všetkých uchádzačov Združenie prevzalo finančné bremeno s tým spojené na svoje plecia. Vypracovanie testov prijímacích skúšok, ich strojové spracovanie a celé vyhodnotenie objednané u externého dodávateľa – renomovanej  spoločnosti v oblasti merania vedomostí a schopností  je hradené z rozpočtu ZRPŠ.

 

Dovoľujeme si Vás touto cestou poprosiť o solidárnosť a podporu, ktorú prejavíte dobrovoľným príspevkom 10,- € , ktoré naše Združenie použije na finančnú úhradu testov na prijímacie skúšky. Zdôrazňujeme, že príspevok je dobrovoľný a v žiadnom prípade nemá vplyv na výsledky prijímacieho konania.

 

Platbu môžete uskutočniť v hotovosti v deň prijímacích skúšok.

 

    Ďakujeme a dúfame, že sa v budúcich rokoch budeme spolu s Vami môcť podieľať na ďalšom zvyšovaní kvality štúdia našich detí.

 

Držíme Vám palce v deň prijímacích skúšok.

 

Ing. Maroš Ujhelyi

predseda Združenia

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria