Menu

Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Gombárska
Zástupca: PaedDr. Katarína Vantarová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 13 • Rozvrh

© aScAgenda 2020.0.1197 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2019

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  poverená riadením školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria