Menu

Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Burdelová
Zástupca: Mgr. Stanislav Bartoš
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Anna Bačinská
2    Viktória Beniačová
3    Kristína Botošová
4    Martina Brozová
5    Jakub Dobeš
6    Daniela Dolníková
7    Richard Ďurina
10    Terézia Chabanová
11    Viktória Kapičáková
12    Emma Kotrbancová
13    Jakub Kuka
14    Juraj Frederik Lauko
15    Zoja Lettrichová
16    Šárka Mičková
17    Dario Mikuš
18    Barbora Miškelová
19    Lukáš Ondruš
20    Lucia Papšová
21    Matúš Pavlík
22    Alexandra Podobová
24    Marián Šlachta
25    Marián Zeman
26    Martin Bielik
28    Ondrej Ondrušík

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria