Menu

Navigácia

List rodičom Stanovy ZRPŠ Účet ZRPŠ, členský príspevok ZRPŠ Darovacia zmluva Celoškolský výbor Združenia Dohoda o spolupráci 2 % List rodičom - prijímacie skúšky Možnosti materiálnej pomoci škole Plenárne zasadnutie Združenia Aktivity ZRPŠ

ZRPŠ

Účet ZRPŠ, členský príspevok ZRPŠ

Cerpanie_rozpoctu_2017_2018_k_31082018.pdf

Schvaleny_rozpocet_2018_2019(1).pdf

 

Motivačný list ZRPS.docx

 

ZRPŠ pri BGMH

Sídlo: Komenského 215, 038 52 Sučany

Štatutár: Ing. Alexandra Kašjaková

IČO: 37 803 344

Číslo účtu ZRPŠ:

UniCredit Bank 6860656007/1111

IBAN: SK47 1111 0000 0068 60656007

Výška členského príspevku ZRPŠ pre školský rok 2018/2019 je 130,- €.

Príspevok je potrebné zaplatiť do 20.10.2018.

Zároveň je možné vopred uhradiť aj príspevky pre nasledujúce školské roky vo zvýhodnenej čiastke podľa ročníka, ktorý žiak navštevuje:

1.ročník:   400,- €

2.ročník:   300,- €

3.ročník:   200,- €

4.ročník:   100,- €

Príklad:

Rodič žiaka 2.ročníka zaplatí do 20.10 2018 sumu 130,- €  ako príspevok na šk. rok 2018/2019.  Sumu 300,-€ môže zaplatiť jednorazovo do konca tohto školského roka ako zvýhodnený  príspevok na ďalšie  3 ročníky štúdia.

Spôsob úhrady členského príspevku: prevodom na účet ZRPŠ uvedený vyššie

Do údajov pre príjemcu platby je potrebné uviesť:

meno a priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Variabilný symbol (nepovinný, ak je uvedený údaj pre príjemcu platby):

dátum narodenia (6-miestny údaj ako v rodnom čísle) a ročník, ktorý študent v škole navštevuje (2-miestny údaj).

Príklad: 98101602, t.j. dátum narodenia je 16.10.1999, žiak navštevuje 2.ročník.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria