Menu

Navigácia

Žiacka rada

Čo je to Žiacka rada?

Čo je to ŽŠR?

Žiacka školská rada je každoročne volená organizácia pri gymnáziu. Žiaci v jednotlivých triedach zvolia svojho triedneho zástupcu, a títo zástupcovia tvoria ŽŠR. Predseda je následne volený spomedzi členov na otváracom stretnutí.

Hlavnou náplňou práce ŽŠR je reprezentovať a obhajovať názory študentov na dianie v škole. Zároveň organizuje a drží patronát nad takmer všetkými akciami pre študentov (napr. Halloween, Mikuláš,...). Poskytuje tiež finančnú podporu pre krúžky. Z peňazí, ktoré jej boli pridelené, sa snaží zlepšiť školský život študentov z každej stránky.

ŽŠR je financovaná z časti z peňazí darovaných rodičmi prostredníctvom ZRPŠ, no istý obnos dostáva aj z každoročne venovaných 2% z daní. Keďže výsledná suma zvyčajne nebýva zanedbateľná, ŽŠR zostavuje presný rozpočet a všetky finančné požiadavky sa musia schváliť.

Zasadnutia bývajú vždy v utorok o 7.10, v miestnosti č. 2.11. Okrem členov Žiackej rady sa ich však môže zúčastniť každý žiak školy či učiteľ – či už, aby sa dozvedeli, čím sa ŽŠR práve zaoberá, alebo aby sami svojím názorom či nápadom prispeli k lepšiemu študentskému životu na gymnáziu. Zúčastnení študenti totiž tvoria čosi ako ,,Študentský parlament“, teda môžu voľne vstupovať do diskusie a ich stanovisko má rovnakú váhu ako tie členov. Jediný rozdiel je, že hlasovať o záležitostiach môžu len členovi ŽŠR.

No v prvom rade je ŽŠR organizáciou žiakov pre žiakov a poskytuje možnosť realizovať najrozličnejšie nápady na zlepšenie života nás všetkých na gymnáziu. Snažíme sa prichádzať s niečím novým, ale zároveň i udržiavať tradície školy. Ak máte akúkoľvek výhradu, pripomienku či myšlienku, ktorá by stála za zrealizovanie, radi vás uvidíme na našom najbližšom stretnutí.

            Vaša Žiacka školská rada 

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria