Menu

Navigácia

„Prirodzenosťou človeka je tvoriť, inovovať a modernizovať“ Toleranciou proti násiliu Model CAF EUROSCOLA 2010

Projekty

Toleranciou proti násiliu

Projekt Toleranciou proti násiliu je zameraný na dodržiavanie ľudských práv a orientuje sa predovšetkým na boj proti predsudkom a xenofóbii. Primárnym cieľom projektu je šíriť myšlienky všeobecnej tolerancie a boja proti násiliu a nehumánnosti. Konkrétnymi aktivitami na dosiahnutie týchto cieľov bude organizovanie prednášok pre základné a stredné školy v Martine a blízkom okolí, príprava Info dní, počas ktorých bude verejnosť informovaná o významných dátumoch súvisiacich s ochranou ľudských práv, zorganizovanie týždňa boja proti rasizmu, kde bude priestor na diskusie a prednášky spojený so sprievodnými akciami.

Primárnou aktivitou tímu Toleranciou proti násiliu je už druhý školský rok program prednášok pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, najmä vekovej skupiny 12-15 rokov, keďže práve tento vek je vekom, kedy si mladí ľudia začínajú formovať vlastné postoje na mnohé otázky, aj tie spojené s problematikou diskriminácie. Prednášky sú organizované v rámci hodín etickej výchovy a prebiehajú formou výkladu a následnej diskusie. Žiaci sú oboznámení so stručnou históriou diskriminačných myšlienok, s prierezom cez extrémistické režimy 20. storočia, definíciami pojmov ako sú napríklad rasa a predsudok a pohľadom na diskrimináciu v súčasnosti. Osobitá dôležitosť sa kladie na informácie o činnosti extrémistických hnutí na Slovensku.

 V rámci Medzinárodného týždňa boja proti rasizmu plánujeme zorganizovať premietanie filmu s antidiskriminačnou tematikou, diskusiu, Info deň a koncert.

Podnetom pre vznik tohoto projektu je vzrastajúca miera netolerancie v myslení a správaní mladej generácie, stúpajúca popularita rôznych nehumánnych ideológií v širokej verejnosti a osobné skúsenosti členov tímu.

Cez program Konto Orange Lepšie miesto pre život sme v januári získali 27.500 sk. Projekt bude vykonávaný v období január až máj 2007  tímom Toleranciou proti násiliu, ktorého členmi sú Janka Hrčková, Marek Čavojský, Miška Lacíková, Paťa Holíková, Kika Staňová, Lenka Trokšiarová, Natálka Vlčeková a Stanko Lukáč. Mentorom nášho projektu je p. profesorka Bošanská.


Projekt je súčasťou programu Lepšie miesto pre život

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria