Menu

Navigácia

Grantový program

Grantový program Stredoškoláci do sveta opäť otvorený!

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Stredoškoláci do sveta. Má ambíciu podporiť

tých vynikajúcich študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných škôl s maturitou ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi,…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok. Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do stredy 15. marca 2017. Viac informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete na stránke http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

 

Študentom, žiadateľom o granty, samozrejme, poskytneme individuálne konzultácie osobne, telefonicky alebo emailom. Veľmi oceníme Vašu ochotu a spoluprácu pri šírení informácií o otvorenom grantovom programe pre študentov. 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria