Udalosti v šk.r. 2016-17

Navigácia

Zamestnanci školy- šk.r. 2016-2017

Vedenie školy

RNDr. Vasil Dorovský – riaditeľ školy
RNDr. Ľubica Bošanská – zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Martina Lojdová – zástupkyňa riaditeľa školy pre  technicko – ekonomické činnostiŠtruktúra karierových pozícií

 

Výchovná poradkyňa – Mgr. T. Stanová

Vedúca MZTU – Mgr. Z. Gombárska

Koordinátorka ŽŠR – Mgr. S. Karkošiaková

Koordinátorka environ. vých. – Mgr. A. Nagyová

Koordinátorka prevencie soc.-pat. javov -PaedDr. K. Vantarová

Koordinátorka MS – RNDr. Ľ. Bošanská

Koordinátorka web-sídla  – Ing. S. Babíková

Koordinátorka KV – RNDr. Ľ.Bošanská

Koordinátor prevencie BOZ a PO  - Mgr. M. Gombársky

Špecialista na informatizáciu a e-dokumentáciu -Mgr. M. Sadloň

Špecialista na e-triednu knihu - Mgr. V. Kampošová

Špecialistka pre žiakov so ŠVVP - PaedDr. Š. Dobrotová

Koordinátor ŠaPA a OŽaZ – Mgr. M. Gombársky

Koordinátorka CO – PaedDr. K. Vantarová

Koordinátorka redakčnej rady  Potpourri - Mgr. V. Ďaďová

Koordinátorka manažérstva kvality - RNDr. Ľ.Bošanská

Kronikárka – Mgr. D. Mičáňová

Zapisovateľka – Mgr. K. Burdelová

Tlmočníčka a prekladateľka – PaedDr. K. Stankovianska

Fotograf a správca fotoarchívu školy – Ing. P.Paulík

Vedúci prefektov – Merchant P. BSc.

Predsedníčka RŠ – Mgr. S. Karkošiaková

Koordinátorka súťaží – Mgr. A. Nagyová

 

Triedni učitelia pre šk.r. 2016/2017

I.A           Mgr. V. Ďaďová

I. B          Mgr. V. Kampošová

I. C          Mgr. Z. Sališová

I. D          Mgr. M. Libič

 

II. A         Mgr. Z. Gombarská

II. B         PaedDr. K. Vantarová

II. C         Ing. B. Šejirmanová

II. D         Mgr. S. Karkošiaková  

 

 

III. A         Ing. S. Babíková

III. B         Mgr. T. Stanová

III.C          Mgr. A. Nagyová

III. D         Mgr. M. Steiner

 

IV. A          PaedDr. Š. Dobrotová

IV. B          BBS. J. MacLeod

IV. C          Mgr. M. Očková

IV. D          Mgr. M.Gombársky

 

V. A         Mgr. L. Francúzová

V. B         BSc. P. Merchant

V. C         Mgr. D. Mičánová

V. D         Mgr. M. Sadloň

 

 

*********************

 

Predmetové komisie – Departments                                                       2016 / 2017

                                                              

PK  :  AJ                                                   vedúci PK: PaedDr. K.Stankovianska

Členovia: Mgr. K.Burdelová, Mgr. L.Francúzová, Mgr. K.Horníček, Mgr. D.Kolcún, PhD, MacLeod J.,BBS., Mgr. M.Steiner, Jin Ying Tan

  

PK  :  SJL,DEJ, UMK                                vedúci PK: PhDr. B. Makovická

Členovia: Mgr.S.Bartoš, Mgr. V.Ďaďová, Mgr. M.Libič, Mgr. D.Mičáňová, Mgr.Ing. P.Ničík, Mgr. M Očková, Mgr. D.Beňuch

        

PK  :  FRJ, NEJ, RUJ, OBN                      vedúci PK: Mgr. T.Stanová

               

            Členovia: Mgr. V.Buknová, Mgr. S.Karkošiaková,  Mgr. Z.Sališová, Mgr. M.Žampová

 

PK  :  BIO, FYZ, CHE, GEO, TŠV            vedúci PK: Mgr. R.Záborský

Členovia: PaedDr.Š.Dobrotová, Mgr. Z.Ďurianová,  P.Merchant,BSc., Ing. B.Šejirmanová, Mgr. S.Šúleková, Mgr. A.Nagyová, Mgr. M.Gombársky, PaedDr. K.Vantarová
RNDr. V.Dorovský

 

PK  :  MAT, INF, EKO                                vedúci PK: Mgr. V. Kampošová

Členovia: Ing. S.Babíková, Mgr.Z.Gombárska, Ing. P.Paulík, Mgr. M.Sadloň, RNDr.Ľ.Bošanská , Ing. M.Lojdová  

 

 

*********************

Nepedagogickí zamestnanci
 Iveta Mihalková,  Katarína Ondrejkovičová,

Janka Kozáková, Viera Poliaková, Zdenka Záthurecká, Viera Karkošová

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria