Menu

Navigácia

Zamestnanci školy- šk.r. 2017-2018

Vedenie školy

RNDr. Vasil Dorovský – riaditeľ školy
RNDr. Ľubica Bošanská – zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Martina Lojdová – zástupkyňa riaditeľa školy pre  technicko – ekonomické činnostiŠtruktúra karierových pozícií

 

Výchovná poradkyňa – Mgr. T. Stanová

Vedúca MZTU – Mgr. Z. Gombárska

Koordinátorka ŽŠR – Mgr. S. Karkošiaková

Koordinátorka environ. vých. – Mgr. A. Nagyová

Koordinátorka prevencie soc.-pat. javov -PaedDr. K. Vantarová

Koordinátorka MS – RNDr. Ľ. Bošanská

Koordinátorka web-sídla  – Ing. S. Babíková

Koordinátorka KV – RNDr. Ľ.Bošanská

Koordinátor prevencie BOZ a PO  - Mgr. M. Gombársky

Špecialista na informatizáciu a e-dokumentáciu -Mgr. M. Sadloň

Špecialista na e-triednu knihu - Mgr. V. Kampošová

Špecialistka pre žiakov so ŠVVP - PaedDr. Š. Dobrotová

Koordinátor ŠaPA a OŽaZ – Mgr. M. Gombársky

Koordinátorka CO – PaedDr. K. Vantarová

Koordinátorka redakčnej rady  Potpourri - Mgr. V. Ďaďová

Koordinátorka manažérstva kvality - RNDr. Ľ.Bošanská

Kronikárka – Mgr. D. Mičáňová

Zapisovateľka – Mgr. K. Burdelová

Tlmočníčka a prekladateľka – PaedDr. K. Stankovianska

Fotograf a správca fotoarchívu školy – Ing. P.Paulík

Vedúci prefektov – Merchant P. BSc.

Predsedníčka RŠ – Mgr. S. Karkošiaková

Koordinátorka súťaží – Mgr. A. Nagyová

 

Triedni učitelia pre šk.r. 2017/2018

I.A           Mgr. S. Bartoš

I. B          Mgr. K. Burdelová

I. C          Mgr. K. Horníček

I. D          BSc. P, Merchant

 

II.A           Mgr. V. Ďaďová

II. B          Mgr. V. Kampošová

II. C          Mgr. V.Buknová

II. D          Mgr. M. Libič

 

III. A         Mgr. Z. Gombarská

III. B         PaedDr. K. Vantarová

III. C         Ing. B. Šejirmanová

III. D         Mgr. S. Karkošiaková  

 

IV. A         Ing. S. Babíková

IV. B         Mgr. T. Stanová

IV.C          Mgr. A. Nagyová

IV. D         Mgr. M. Steiner

 

V. A          PaedDr. Š. Dobrotová

V. B          BBS. J. MacLeod

V. C          Mgr. M. Očková

V. D          Mgr. M.Gombársky

*********************

 

Predmetové komisie – Departments                  od 1.9.2017                      2017 / 2018

                                                              

PK  :  AJ                                                       vedúci PK: PaedDr. K.Stankovianska

Členovia: Mgr. K.Burdelová, Mgr. L.Francúzová, Mgr. A.Hamšíková, Mgr. K.Horníček, Mgr. D.Kolcún, PhD, MacLeod J.,BBS., Mgr. M.Steiner

  

PK  :  SJL,DEJ, UMK                                vedúci PK: PhDr. B. Makovická

Členovia: Mgr.S.Bartoš, Mgr. V.Ďaďová, Mgr. M.Libič, Mgr. D.Mičáňová, Mgr.Ing. P.Ničík, Mgr. M Očková, Mgr. D.Beňuch

        

PK  :  FRJ, NEJ, RUJ, OBN                      vedúci PK: Mgr. T.Stanová

                Členovia: Mgr. Z.Brosinger,PhD, Mgr. V.Buknová, Mgr. S.Karkošiaková

 

PK  :  BIO, FYZ, CHE, GEO, TŠV                      vedúci PK: Mgr. R.Záborský

Členovia: PaedDr.Š.Dobrotová, Mgr. Z.Ďuratná,  P.Merchant,BSc., Ing. B.Šejirmanová,  Mgr. A.Nagyová, Mgr. M.Gombársky, Mgr. M.Lichner, PaedDr. K.Vantarová
RNDr. V.Dorovský

 

PK  :  MAT, INF, EKO                              vedúci PK: Mgr. V. Kampošová

 Členovia: Ing. S.Babíková, Mgr. Z.Gombárska, Ing. P.Paulík, Mgr. M.Sadloň,

 Ing. Z.Štefáneková, RNDr.Ľ.Bošanská , Ing. M.Lojdová  

                                                              

 

 

 

*********************

Nepedagogickí zamestnanci
 Iveta Mihalková,  Katarína Ondrejkovičová,

Jozef Katrák, Janka Kozáková, Viera Poliaková, Zdenka Záthurecká, Viera Karkošová

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria