Menu

Navigácia

 • Deň študentstva a Imatrikulácie

  Významný 17ty november  sme  oslávili v predstihu -už 9.11. Pripomenuli sme si  dôležitosť  protestov študentov v r. 1989  a udalosti spojené s Nežnou revolúciou. Toto obdobie už tradične spájame aj  s privítaním  našich prvákov do  rodiny Gbasákov formou Imatrikulácií.  Žiaci  1. a 3. r. pripravili pestrý kultúrny program za čo im ďakujeme a želáme im   pohodové a   úspešné štúdium na   našej a teraz už aj ich škole.

 • Už čoskoro -22.11 bude u nás OPEN DAY=Deň otvorených dverí

  Oznam  pre záujemcov:

  Vážení rodičia a milí uchádzači o štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu!

                  Hovorí sa, že je lepšie „jedenkrát vidieť ako dvakrát počuť“. Aj to je dobrý dôvod pre návštevu BGMH 22. novembra 2018 (štvrtok). V tento deň sa dvere školy pre vás otvoria, aby ste mohli nazrieť do učební a ďalších priestorov nášho gymnázia.

                  S cieľom umožniť každému návštevníkovi štandardné „nazeranie“ sme pripravili prihlasovanie na Deň otvorených dverí cez elektronickú registráciu. Prihlasovací formulár nájdete na konci textu.

                  V prípade problémov pri registrácii nás môžete kontaktovať na openday@gbas.sk.

   

  V programe dňa otvorených dverí ponúkame:

  • otvorené hodiny v čase 11:00 – 12:10 hod
  • informačné popoludnie s riaditeľom školy v čase 13:20 – 14:30 hod
  • test – prijímacia skúška z marca 2018  v čase 13:20 – 14:30 hod
  • stretnutia so žiakmi a učiteľmi školy  v čase 14:30 – 16:00 hod

  Otvorené hodiny“ budú trvať 30 minút. Na vyučovacej hodine budete môcť nielen sledovať vyučovací proces, ale sa aj aktívne zúčastniť a položiť otázky vyučujúcemu alebo žiakom. Medzi vyučovacími hodinami bude 10-minútová prestávka.

  „Informačné popoludnie s riaditeľom školy“ je otvorené neformálne stretnutie návštevníkov
  s riaditeľom BGMH a jeho hosťami – zástupcami zainteresovaných strán, ktorí budú prezentovať nielen proces prijímacieho konania ale aj všetko, čo je spojené s 5-ročným štúdiom a životom v BGMH formou neformálnych rozhovorov a odpoveďami na vaše otázky.

  Stretnutie s riaditeľom sa uskutoční v Robotníckom dome v Sučanoch (adresa Námestie SNP 120, približne 10 minút pešo od budovy gymnázia do centra obce smerom na námestie). Pán riaditeľ rád odpovie na otázky už od 11:30 hod podľa záujmu. Pre návštevníkov bude pripravené malé občerstvenie (káva, čaj, minerálna voda, suché pečivo).

   

  „Test“  je určený uchádzačom o štúdium na BGMH a cieľom je získať konkrétnu predstavu o forme a obsahu a vyskúšať si náročnosť testu z  prijímacích skúšok 2018.

   

  „Stretnutia so

  • žiakmi školy“  sú o bežnom školskom dni žiaka BGMH, mimovyučovacích aktivitách, krúžkoch, skúsenostiach získaných počas štúdia v zahraničí.
  • učiteľmi jednotlivých predmetov“ sú o formách, metódach, obsahu predmetov.

  Cieľom týchto  stretnutí bude odpovedať na Vaše zvedavé otázky a podať Vám čo najviac informácií.

  Stretnutia budú prebiehať v budove školy.

   

                  Prihlasovanie bude ukončené 18. 11. 2018.  V prípade naplnenia kapacity pred termínom uzávierky prihlasovanie ukončíme skôr a o tejto skutočnosti sa dozviete na našom webovom sídle.

  Ďakujeme, že ste si pozorne prečítali informácie a svojím zodpovedným prístupom pri vyplnení prihlasovacieho formulára nám pomôžete pripraviť DEŇ, z ktorého si odnesiete čo najviac informácií potrebných pre vaše rozhodnutie podať si vo februári 2019 prihlášku na štúdium práve na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch.

  Tešíme sa na stretnutie

  organizačný tím

  Prihlasovací formulár 

  Milí záujemcovia, elektronická registrácia na Deň otvorených dverí  bola ukončená podľa plánu 18. 11. 2018. Ďakujeme všetkým za prejavený záujem navštíviť priestory našej školy a tešíme sa na stretnutie!

   

   

 • Grantový program Ešte lepšia škola

 • Za československým umením

  Je októbrové bratislavské ráno. Vyzujeme si topánky, obujeme špeciálne pantofle so senzormi, na ruky dostaneme velikánske rukavice, na hlavu slúchadlá a nechýbajú ani okuliare na virtuálnu realitu. Chvíľu čakáme, urobíme pár krôčkov a ocitneme sa v roku 1915.

  Maličká izbička s posteľou, starožitným stolíkom, z okna pohľad na upršanú Prahu, dvoje dverí a zrkadlo, pri pohľade do ktorého vám stuhne krv v žilách. Desivú a bezútešnú atmosféru zosilňujú hlasy rodiny ozývajúce sa spoza dverí. Ocitli sme sa v koži Gregora Samsu.

  Pri návšteve virtuálnej interaktívnej výstavy VRwandlung – Premena VR v Goethe Inštitúte nás zaujala aj prezentácia k životu a dielu Franza Kafku, pieseň inšpirovaná jeho dielom a nedali sme sa zahanbiť ani v kvíze.

  Poobede sme ešte navštívili výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave pripravenú v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu a Ľudovíta Fullu, ktorých výtvarné umenie nás doslova očarilo.

 • Halloween

  Dnes -vo štvrtok 25.10.2018   chodby  našej školy osídlili  rôzne príšerky a strašidlá.

 • Návšteva divadla GUnaGU

  Smiech je liek, to je známa pravda. Ale taký srdečný, úprimný a neutíchajúci sme zažili na predstavení Viliama Klimáčka: Socík, sladký socík. Už po poslednej návšteve tohto alternatívneho bratislavského divadla sme si povedali, že sa tam vrátime. Viliam Klimáček je nielen autorom, ale aj režisérom originálnej retrokomédie. Tento smiešno-smutný pohľad do našej nedávnej minulosti 80-tych rokov ponúka nielen zábavu, výborné herecké výkony, živú hudbu, bonus na záver, ale aj zamyslenie pre všetky vekové kategórie – teda aj pre tých, ktorí túto éru nezažili.

 • Úspech našich ruštinárov

  Jeseň nám  priniesla úrodu nielen  v  anglickom  jazyku,  ale aj  v  jazyku ruskom, ktorý tvorí  neoddeliteľnú súčasť vzdelávania. Jeho  priaznivci   vytvorili  videjko s  nahrávkou  ruskej piesne a  zúčastnili sa   festivalu,  z ktorého nám  prišlo  vrúcne poďakovanie.  Gratulujeme a  k poďakovaniu za reprezentáciu školy sa aj my pripájame.

  Organizačný výbor a porota festivalu „ Ruská pieseň nad Dunajom“  2018  ďakuje za účasť a výbornú reprezentáciu Patrícii Zúbekovej, Michalovi Kvaššayovi za kvalitnú prípravu v ruskom jazyku Mgr. Tatiane Stanovej

 • Študentská kvapka krvi -23.10.2018

  Deň  študentov, ktorý bude až za pár dní -17.11 sa dá pripomenuť  rôznymi  spôsobmi. My mu  už tradične  vzdávame hold  darovaním krvi.  Ďakujeme všetkým,  ktorí  našli odvahu  a prišli 22. 10. 2018 pri príležitosti  blížiaceho sa Dňa študentov darovať  krv. Všetkým  39  účastníkom patrí nielen veľká VĎAKA, ale aj uznanie za snahu pomôcť druhým. Vážime si to aj preto,  lebo darúvate kúsok seba tým, ktorých vôbec nepoznáte, no predsa  ste voči ich potrebám pre život vnímaví. Hranice ľudskosti  sa nepreukazujú  len  peknými  rečami, ale najmä dobrými  skutkami.  Vy ste ukázali, že ľudskosť  je  Vám blízka. Vážime si to a už teraz sa  tešíme na ďalšiu dobročinnú akciu! VEĽKÁ VĎAKA!

  Ďakujeme všetkým,  ktorí  našli odvahu  a prišli 22. 10. 2018 pri príležitosti  blížiaceho sa Dňa študentov darovať  krv. Všetkým  39  účastníkom patrí nielen veľká VĎAKA, ale aj uznanie za snahu pomôcť druhým. Vážime si to aj preto,  lebo darúvate kúsok seba tým, ktorých vôbec nepoznáte, no predsa  ste voči ich potrebám pre život vnímaví. Hranice ľudskosti  sa nepreukazujú  len  peknými  rečami, ale najmä dobrými  skutkami.  Vy ste ukázali, že ľudskosť  je  Vám blízka. Vážime si to a už teraz sa  tešíme na ďalšiu dobročinnú akciu! VEĽKÁ VĎAKA!

 • Cvičenie na ochranu života a zdravia

  Dňa 9.10. 2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili 3. cvičenia na ochranu života a zdravia. Žiaci pracovali v šiestich skupinkách. Učili  sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách pohybovej sústavy,  určovať svetové strany podľa prírodných javov v teréne a orientovať sa v teréne podľa mapy a buzoly, trénoali strieľbu zo vzduchovky, vyskúšali si naprogramovať lego stavebnicu. Na  školskej  lezeckej stene mali možnosť sa  oboznámiť so základmi horolezectva,  s lezením, so základným turistickým výstrojom a diskutovali o ochrane životného prostredia počas turistiky. 

 • Exkurzia Havránok

  Dňa 9.10.2018 sa žiaci piateho ročníka v rámci semináru zo slovenských dejín vybrali po stopách Keltov na našom území. Navštívili lokalitu Havránok - keltské oppidum na Liptove, ktorá patrí medzi najznámejšie a najvýznamnejšie lokality púchovskej kultúry na Slovensku. Dozvedeli sa o zvykoch a tradíciách Keltov, ich spôsobe života. Na svahoch pri Liptovskej Mare sa naši piataci aspoň na chvíľu vrátili v čase a cítili sa ako Kelti, ktorí obývali územie Slovenska v mladšej dobe železnej a staršej dobe rímskej. Autentický zážitok umocnilo typické jesenné počasie - lokalita bola ponorená do hmly. Žiaci si odniesli z exkurzie poznatky nie len o histórii osídlenia Slovenska, ale i o regióne Liptov. 

 • Žiacka školská Rada sa vzdeláva

  Členovia našej Žiackej školskej rady sa neustále snažia rozvíjať a vzdelávať, a preto sa za posledné obdobie zúčastnili dvoch takýchto podujatí. Prvým bolo Školenie pre začínajúcich členov ŽŠR, ktorého sa zúčastnil žiak prvého ročníka, Lukáš Sabo a druhým bola prednáška pani Mirky Gúčikovej o prezentačných schopnostiach „Vystupuj a rozprávaj s istotouorganizovaná predsedníčkou ŽŠR Dominikou Kovačovičovou na Úrade Žilinského samostrávneho kraja. Členovia Natália Michalcová, Lukáš Sabo a Samuel Mihalčík si z prednášky odniesli nové a zaujímavé poznatky o tom, ako povýšiť svoje verejné prejavy a prezentácie na vyššiu úroveň. Veríme, že takéto vzdelávania neboli v tomto roku posledné. 

 • Sárova Bystrica

  Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské. Súťaž vytvára priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.

   

  Regionálne kolo pre turčiansky región sa uskutočnilo 11. októbra 2018 v Turčianskej knižnici v Martine. Zúčastnili sa ho i naši žiaci. Jakub Dobeš, Juraj Šuňal, Jozef Musil a Michal Kvaššay predviedli svoje moderátorske a hlásateľské zručnosti v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavým hosťom.

  Súťaž má dve kategórie. Víťazom I. kategórie (od 15 do 18 rokov) s priamym postupom do krajského kola sa stal Juraj Šuňal a tretie miesto si  vybojoval Jozef Musil.

  Víťazom II. kategórie (od 18 do 25 rokov) s priamym postupom do krajského kola sa stal  Michal Kvaššay.

  Blahoželáme.

 • Kurz ochrany života a zdravia - 3.r.

  Počas dní 17. 9 – 19. 9. 2018 sa 87 žiakov 3. ročníka zúčastnilo kurzu ochrany života a zdravia

  v krásnom hornooravskom prostredí priamo pod Babou horou, v stredisku chaty Slaná voda. Prvý deň kurz pozostával z vyučovacieho dňa, kde sa žiaci učili strieľať zo vzduchovky, spoznávali okolitú flóru, preverovali si schopnosti v oblasti dopravnej výchovy, učili sa správne poskytnúť prvú pomoc zraneným a vytvoriť provizórne pomôcky na ich transport a spoznávali aj pravidlá menej známej hry frisbee.

  Druhý vyučovací deň bol zameraný na výstup na hraničný a zároveň najsevernejší bod Slovenska, a to priamo na klenot Oravských Beskýd - Babiu horu. Čaro výstupu znásobilo teplé slnečné počasie, ktoré umožňovalo výhľady na vzdialené Západné Tatry, Choč i Malú Fatru.Tretí deň zavŕšila návšteva aquaparku v Oraviciach, kde si žiaci okrem zdokonaľovania plaveckej techniky mohli užiť aj relax po predchádzajúcom náročnom dni.

  Aj keď pobyt sprevádzaloi nejaké tie chybičky, všetko sa dalo zvládnuť bez väčších problémov. Užitočne strávené dni v mimoškolských priestoroch teda mali svoje opodstatnenie a pevne veríme, že si každý účastník odniesol okrem vedomostí aj pekné zážitky.

 • Významné udalosti našej školy - dátumy

  Významný link- dôležité dátumy, po kliknutí na link začne  stiahovanie súboru s údajmi 

 • Adaptačný program pre 1. roč.

  Adaptačný týždeň pre našich prvákov je za nami. Žiaci prvého ročníka sa v dňoch 4. - 7. 9. 2018 zúčastnili rôznych aktivít a výletov, ktoré prispeli k lepšiemu spoznaniu školy, okolia a seba navzájom. Spoznávali sme spolu obec Sučany, za kultúrou sme sa vybrali do Martina, za históriou do Strečna.

  Prváci sa ďalej oboznámili s budovou školy, jej zákutiami a vypočuli si niekoľko odborných prednášok. Starší žiaci im porozprávali o živote v škole, školských akciách, aktivitách a krúžkoch. Strávili sme spolu štyri pekné dni, počasie nám tiež prialo, žiaci sa navzájom spoznali, vznikli nové kamarátstva. 

   

  Želáme všetkým pvákom úspešné a pohodové štúdium na našej škole.

 • Otvárame nový školský rok 2018/2019

   

  Srdečne vítame nových žiakov i učiteľov.

  Ďakujeme  p. Makovickej a p. Paulíkovi za ich  predchádzajúcu aktívnu prácu.

  Celému kolektívu žiakov i zamestnancom želáme veľa energie, študijných, pracovných i osobných úspechov.

   

 • Vysvedčenia a pochvaly sú rozdané

  Želáme  všetkým krásne leto a veľa oddychu

 • Garden Party 2018- krásna tradičná akcia pre všetkých priateľov školy

 • Ústna maturita - 4.ročník

  Tak je to tu - dnes  sa zazelenali  stoly v našich triedach a žiaci  po slávnostnom  otvorení maturitných skúšok prezentujú  svoje vedomosti nadobudnuté počas  štyroch rokov štúdia  z predmetov slovenský jazyk a literatúra a  anglický jazyk a literatúra pred maturitnými komisiami.  

  Želáme maturantom veľa šťastia a  pohodu pri odpovediach.

  Gratulujeme maturantom  k úspešnému  absolvovaniu maturitných skúšok zo SJL a AJL.

 • Aplikovaná ekonómia -projekt Ja Slovensko

  Opäť v rámci programu JA Slovensko sa naša študentka Rebeka Reiselová mohla 31. mája 2018zúčastniť workshop-u  Dni kariéry - CAREER DAY v AT&T.

  Zamestnanci spoločnosti AT&T sa  venovali stredoškolákom a pomáhali im nájsť tú správnu cestu k úspešnej kariére

  Dňa 20.júna 2018 päť našich študentiek vďaka programu JA Slovensko - Aplikovaná ekonómia, tieňovalo pracovný deň zamestnancov IBM 

  Priamo zo stoličky manažéra tak zažili biznis deň v praxi.  Ako môžete vidieť, bol to veľmi zaujímavý deň a naplnil očakávanie našich študentiek.  Dúfam, že informácie, ktoré získali, im pomôžu pri ich ďalšom rozvoji.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria