Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
Faktúra 2/223 telefón mobil, pevná linka 52,52 s DPH 16/2011, 1/2020 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2023 27.02.2023
Objednávka 1/2019 stravné lístky 66,36 s DPH 10.01.2019 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.01.2019
Faktúra 1/2019 poistenie zodpovednosti 272,08 s DPH 24/2015 10.01.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.01.2019 16.01.2019
Faktúra 1/2020 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 13.01.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.01.2020 06.02.2020
Objednávka 1/2020 popisovače 242,40 s DPH 13.01.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2020
Objednávka 1/2021 vysvedčenia 277,80 s DPH 12.01.2021 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2021
Faktúra 1/2021 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 07.01.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2021 08.01.2021
Objednávka 1/2022 stravné lístkjy 313,51 s DPH 17.01.2022 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.01.2022
Faktúra 1/2022 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 07.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022 12.01.2022
Objednávka 1/2023 verejné obstarávanie na plyn 600,00 s DPH 01.02.2023 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.02.2023
Faktúra 1/2023 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 01.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.01.2023 27.02.2023
Objednávka 1/2024 občerstvenie s DPH 08.01.2024 Ing. Tibor Ferenčík, TZB-PROJEKT Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 10.01.2024
Faktúra 1/2024 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 08.01.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.01.2024 10.01.2024
Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
Faktúra 2/2019 Postenie hmotného majetku + elektronika 143,10 s DPH 23/2015 10.01.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.01.2019 16.01.2019
Objednávka 2/2019 čistiace prostriedky 17,90 s DPH 11.01.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2019
Objednávka 2/2020 tlačivá 62,68 s DPH 24.01.2020 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1788