Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
Objednávka 9/2022 popisovače na tabuľu 376,20 s DPH 04.02.2022 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.02.2022
Faktúra 31/2022 obedy zamestnanci 2 333.10 s DPH 3/2020 07.03.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.03.2022 14.03.2022
Objednávka 13/2022 čistiace prostriedky 13,48 s DPH 07.03.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 14.03.2022
Faktúra 30/2022 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.03.2022 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.03.2022 03.03.2022
Faktúra 29/2022 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 01.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.03.2022 01.03.2022
Faktúra 28/2022 telefón mobil 12,00 s DPH 11/2019 01.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.03.2022 01.03.2022
Faktúra 27/2022 telefón mobil 35,00 s DPH 18/2019 01.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.03.2022 01.03.2022
Objednávka 12/2022 čistiace prostriedky 98,80 s DPH 23.02.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.02.2022
Objednávka 11/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 23.02.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.02.2022
Objednávka 10/2022 utierky papierové 311,04 s DPH 23.02.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.02.2022
Objednávka 8/2022 WC kombi 120,90 s DPH 04.02.2022 INKUR, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.02.2022
Faktúra 33/2022 telefón pevná, mobil 51,55 s DPH 16/2011, 1/2020 08.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.03.2022 14.03.2022
Faktúra 23/2020 obedy zamestnanci 448,25 s DPH 3/2020 22.02.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2022 22.02.2022
Faktúra 22/2022 obedy žiaci 2 058.70 s DPH 3/2020 22.02.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2022 22.02.2022
Faktúra 21/2022 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 21.02.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2022 21.02.2022
Faktúra 19/2022 elektrina 30,85 s DPH 10/2020 14.02.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.02.2022 14.02.2022
Faktúra 18/2022 elektrina 23,12 s DPH 10/2020 14.02.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.02.2022 14.02.2022
Faktúra 17/2022 nafta 61,52 s DPH 28/2008 08.02.2022 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.02.2022 09.02.2022
Faktúra 16/2022 telefón pevná, mobil 50,33 s DPH 16/2011, 1/2020 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.02.2022 07.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1849