Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
Faktúra 75/2020 elektrina 290,50 s DPH 6/2018 11.06.2020 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.06.2020
Objednávka 21/2020 mopy 26,59 s DPH 15.05.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 22/2020 dezinfekčné prostriedky 111,57 s DPH 22.05.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 23/2020 myš, zdroj pre kameru, prevodník 67,40 s DPH 22.05.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 66/2020 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 01.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.06.2020
Faktúra 67/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 01.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.06.2020
Faktúra 68/2020 voda 896,51 s DPH 12/2006 01.06.2020 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.06.2020
Faktúra 70/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.06.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.06.2020
Faktúra 71/2020 telefón pevná linka 50,33 s DPH 16/2011 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.06.2020
Faktúra 76/2020 elektrina 53,04 s DPH 6/2018 11.06.2020 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.06.2020
Faktúra 62/2020 elektrina 52,27 s DPH 6/2018 18.05.2020 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.05.2020
Objednávka 25/2020 stravné lístky 3 432.21 s DPH 30.06.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 24/2020 právne poradenstvo 92,31 s DPH 23.06.2020 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 77/2020 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 22.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.06.2020
Faktúra 78/2020 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 22.06.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.06.2020
Faktúra 79/2020 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 01.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.07.2020
Faktúra 80/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 01.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.07.2020
Faktúra 82/2020 aSsc Agenda Komplet 479,00 s DPH 3/2018 01.07.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.07.2020
Faktúra 83/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/846