Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
Faktúra 279/2019 telefón mobil 32,94 s DPH 17/2019 30.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.01.2020
Objednávka 89/2019 právne poradenstvo 50,00 s DPH 10.12.2019 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 88/2019 verejné obstarávanie 240,00 s DPH 06.12.2019 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 87/2019 čistiace prostriedky 36,59 s DPH 05.12.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 86/2019 revízia elektrických spotrebičov 818,50 s DPH 02.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 85/2019 revízia telocvične 108,00 s DPH 28.11.2019 AGA FINAL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 84/2019 portrét prezidentky SR 36,00 s DPH 25.11.2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 83/2019 grafická karta, batéria, kábel 83,89 s DPH 22.11.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 82/2019 deratizácia 56,40 s DPH 22.11.2019 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 286/2019 telefón pevná linka 30,32 s DPH 16/2011 31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.01.2020
Faktúra 285/2019 elektrina 97,43 s DPH 6/2018 31.12.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.01.2020
Faktúra 284/2019 elektrina 730,87 s DPH 6/2018 31.12.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.01.2020
Faktúra 280/2019 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 30.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.01.2020
Faktúra 278/2019 telefón mobil 51,92 s DPH 18/2019 30.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.01.2020
Objednávka 91/2019 utierky, mydlo 163,20 s DPH 10.12.2019 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 255/2019 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 16.12.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
Faktúra 115/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 252/2019 ročný poplatok na výkon činnosti zodpovednej osoby 156,00 s DPH 13.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.12.2019
Faktúra 251/2019 elektrina 104,39 s DPH 6/2018 13.12.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/620