Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
Faktúra 168/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 05.11.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.11.2021 05.11.2021
Objednávka 62/2021 xerox papier 243,60 s DPH 15.11.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 23.11.2021
Objednávka 61/2021 čistiace prostriedky 43,50 s DPH 10.11.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.11.2021
Faktúra 174/2021 nafta 94,63 s DPH 28/2008 10.11.2021 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.11.2021 10.11.2021
Faktúra 171/2021 elektrina 65,36 s DPH 10/2020 08.11.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.11.2021 08.11.2021
Objednávka 60/2021 čističe na podlahy a krytiny 254,40 s DPH 04.11.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.11.2021
Objednávka 29/2021 verejné obstarávanie 1 200,00 s DPH 24.08.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.08.2021
Faktúra 169/2021 časopis 161,00 s DPH 05.11.2021 Wolters Kluwer SR s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.11.2021 05.11.2021
Faktúra 167/2021 elektrina 11,62 s DPH 10/2020 04.11.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.11.2021 05.11.2021
Faktúra 179/2021 stavebné práce 104 113.03 s DPH 11/2021 22.11.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2022 23.11.2021
Objednávka 59/2021 vrecká 11,96 s DPH 03.11.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 04.11.2021
Faktúra 161/2021 obedy zamestnanci 669,93 s DPH 3/2020 02.11.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra 160/2021 obedy žiaci 3 141.60 s DPH 3/2020 02.11.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra 159/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.11.2021 02.11.2021
Faktúra 158/2021 telefón mobil 12,00 s DPH 11/2019 02.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.11.2021 02.11.2021
Faktúra 157/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 02.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.11.2021 02.11.2021
Faktúra 155/2021 obedy zamestnanci 668,00 s DPH 3/2020 22.10.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.10.2021 27.10.2021
Objednávka 63/2021 antigénové testy 180,00 s DPH 18.11.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 23.11.2021
Faktúra 180/2021 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 22.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.11.2021 23.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1595