Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
Faktúra 34/2021 telefón mobil, pevná 50,33 s DPH 16/2011, 1/2020 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra 20/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 04.03.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.03.2021
Faktúra 21/2021 telefón mobil, pevná 50,33 s DPH 1/2020, 16/2011 09.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.03.2021
Faktúra 22/2021 elektrika -22,66 s DPH 10/2020 09.03.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.03.2021
Faktúra 23/2021 elektrika -231,97 s DPH 10/2020 10.03.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.03.2021
Faktúra 25/2021 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 22.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.03.2021
Objednávka 7/2021 respirátory 98,00 s DPH 02.03.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 8/2021 zváranie vodovodného potrubia 80,00 s DPH 21.03.2021 Marek Kubáň Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 26/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 29.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.03.2021
Faktúra 27/2021 telefón mobil 10,21 s DPH 11/2019 29.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.03.2021
Faktúra 28/2021 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 29.03.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.03.2021
Objednávka 9/2021 stravné lístky 3 483,02 s DPH 07.04.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 31/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 06.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 32/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2019 07.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra 35/2021 doména 15,00 s DPH 08.04.2021 WebSupport, s.r.o., Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra 17/2021 telefón mobil 10,07 s DPH 11/2019 02.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.03.2021
Faktúra 36/2021 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 13.04.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2021
Faktúra 37/2021 poistenie stavba 163,86 s DPH 25/2015 13.04.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2021
Faktúra 38/2021 vyúčtovanie elektriny -198,55 s DPH 10/2020 13.04.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1273