Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
Faktúra 182/2021 IKT materiál, toner 430,00 s DPH 66/2021 25.11.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2021 29.11.2021
Faktúra 173/2021 vrecká 11,96 s DPH 59/2021 08.11.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.11.2021 29.11.2021
Faktúra 172/2021 telefón pevná, mobil 50,48 s DPH 16/2011, 1/2020 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.11.2021 29.11.2021
Faktúra 187/2021 potraviny 31,19 s DPH 64/2021 26.11.2021 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 01.12.2021 29.11.2021
Faktúra 186/2021 IKT materiál 95,12 s DPH 70/2021 26.11.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2021 29.11.2021
Faktúra 185/2021 adventné kalendáre 316,48 s DPH 67/2021 26.11.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2021 29.11.2021
Faktúra 184/2021 verejné obstarávanie 1 200.00 s DPH 29/2021 25.11.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2021 29.11.2021
Faktúra 183/2021 stavebné práce 70 139.63 s DPH 17/2021 25.11.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2021 29.11.2021
Faktúra 179/2021 stavebné práce 104 113.03 s DPH 11/2021 22.11.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2022 23.11.2021
Faktúra 181/2021 antigénové testy 180,00 s DPH 63/2021 23.11.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.11.2021 23.11.2021
Faktúra 180/2021 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 22.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.11.2021 23.11.2021
Faktúra 189/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 29.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2021 30.11.2021
Faktúra 178/2021 xerox papier 243,60 s DPH 62/2021 22.11.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.11.2021 23.11.2021
Faktúra 177/2021 učebnice 4 899.27 s DPH 58/2021 18.11.2021 preskoly.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.11.2021 23.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1595