Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Faktúra 186/2020 štíty 142,99 s DPH 81/2020 30.11.2020 iDent Slovakia, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 189/2020 lôžka gombíky, lôžka náušnice 239,70 s DPH 79/2020 02.12.2020 ICCS, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 188/2020 metalizovaný papier, snímač časového priebehu, ZEM Dynamika 471,72 s DPH 78/2020 02.12.2020 NTL LOGISTIK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.12.2020
Faktúra 187/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 01.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.12.2020
Faktúra 182/2020 plávajúca podlaha 979,50 s DPH 73/2020 30.11.2020 SYMPARKETT Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 185/2020 učebnice ANJ 53,64 s DPH 75/2020 30.11.2020 Slovak Ventures s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 184/2020 lopty, klin, stĺpyky 908,66 s DPH 77/2020 30.11.2020 DOR-SPORT s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.12.2020
Faktúra 183/2020 lišty, podložky 247,19 s DPH 74/2020 30.11.2020 SYMPARKETT Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 181/2020 revízia el.inštalácie, garáž + dielňa 930,28 s DPH 66/2020 26.11.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2020
Faktúra 180/2020 revízia el.inštalácie 971,62 s DPH 67/2020 26.11.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2020
Faktúra 190/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.12.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 193/2020 Projektor 859,00 s DPH 84/2020 03.12.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 191/2020 obedy zamestnanci 335,78 s DPH 3/2018 02.12.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 192/2020 stravné lístky 334,85 s DPH 82/2020 02.12.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1105