Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
Faktúra 40/2022 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 21.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 48/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.04.2022 04.04.2022
Faktúra 47/2022 lyžiarsky výcvik 11 550.00 s DPH 17/2022 30.03.2022 Gejdoš, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2022 30.03.2022
Faktúra 46/2022 zákusky 48,72 s DPH 19/2022 29.03.2022 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.04.2022 29.03.2022
Faktúra 45/2022 telefón mobil 12,00 s DPH 11/2019 28.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 29.03.2022
Faktúra 44/2022 telefón mobil 35,00 s DPH 18/2019 28.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 29.03.2022
Faktúra 43/2022 čistiace prostriedky 78,03 s DPH 16/2022 23.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 23.03.2022
Faktúra 42/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 15/2022 22.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 41/2022 utierky papierové 311,04 s DPH 14/2022 22.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 36/2022 elektrina 30,07 s DPH 10/2020 14.03.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.03.2022 14.03.2022
Faktúra 39/2022 lyžiarsky výcvik 11 550.00 s DPH 13/2022 21.03.2022 Penzión Pribiskô Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 23.03.2022
Faktúra 38/2022 poistenie HM + elektronika 154..55 s DPH 23/2015 18.03.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 18.03.2022
Faktúra 37/2022 elektrina 18,13 s DPH 10/2020 14.03.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.03.2022 14.03.2022
Faktúra 50/2022 poistenie stavby 163,86 s DPH 25/215 01.04.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2022 04.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1832