Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Objednávka 60/2019 utierky, mydlo 81,60 s DPH 23.09.2019 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 59/2019 odpadové koše 82,49 s DPH 13.09.2019 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 58/2019 stravné lístky 743,42 s DPH 13.09.2019 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský hospodárka
Objednávka 57/2019 učebnice nemeckého jazyka 83,51 s DPH 11.09.2019 KORREKT s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský hospodárka
Objednávka 56/2019 termos 5l 223,20 s DPH 10.09.2019 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský hospodárka
Objednávka 11/2020 popisovače 127,50 s DPH 19.02.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 55/2019 oprava kopírky 375,95 s DPH 10.09.2019 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský hospodárka
Objednávka 62/2019 čistiace prostriedky 59,11 s DPH 23.09.2019 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 12/2020 žiarivky 27,18 s DPH 24.02.2020 BKL elektro MT, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 13/2020 čistiace prostriedky 17,75 s DPH 03.03.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 14/2020 oprava kopírky 59,33 s DPH 05.03.2020 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 61/2019 toaletný papier 136,80 s DPH 23.09.2019 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 8/2020 klávesnica, myš, podložka pod notebook 82,29 s DPH 17.02.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 9/2020 verejné obstarávanie - stravovacie služby 480,00 s DPH 18.02.2020 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
zobrazené záznamy: 1-20/620