Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
Objednávka 98/2019 tonery, odpadová nádoba Canon 673,67 s DPH 10.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 95/2019 sieťový úložisko v súlade s nariadením GDPR, disky 929,39 s DPH 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 95/2019 sieťový úložisko v súlade s nariadením GDPR, disky 929,39 s DPH 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 96/2019 HDD do notbooku 989,90 s DPH 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 97/2019 kabel, sieťové korektory, krytky, kliešte 287,82 s DPH 10.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 101/2019 taniere, príbory 635,18 s DPH 10.12.2019 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 99/2019 pamäťový modul 575,00 s DPH 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 100/2019 lampa s modulom do projektora 115,69 s DPH 10.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 93/2019 čistiace prostriedky 163,41 s DPH 10.12.2019 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 102/2019 magnézium, karabína 55,55 s DPH 11.12.2019 S.C.A.N.D.A s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 103/2019 bedmintonový košík, raketa 238,22 s DPH 12.12.2019 Alza.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 104/2019 redukcia z HDMI na VGA, premiumCord VGA 38,74 s DPH 12.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 105/2019 sieť na tenis, pálky, lopty, sôl na tenis 557,20 s DPH 12.12.2019 MASTER SPORT s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 94/2019 diskové polia do serveru 943,66 s DPH 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1640