Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 76/2021 telefón mobil s DPH 17/2019 21.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 112/2020 utierky, mydlo 249,22 s DPH 33/2020 02.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Objednávka 36/2020 magnetická tabuľa 93,60 s DPH 24..8.2020 BROSS Technology, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 37/2020 výmena izolačného skla 144,00 s DPH 24.08.2020 IZOGLOBAL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 38/2020 čistiace prostriedky 18,21 s DPH 26.08.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 39/2020 stravné lístky 1 927,57 s DPH 30.08.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 40/2020 rúška 48,00 s DPH 27.08.2020 M-Market, Jozef Zavarský Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 41(2020 dezinfekčné prostriedky 100,48 s DPH 28.08.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 108/2020 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 02.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 109/2020 telefón mobil 10,07 s DPH 11/2019 02.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 110/2020 čistiace prostriedky 18,21 s DPH 38/2020 02.09.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 111/2020 toaletný papier 136,80 s DPH 34/2020 02.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 113/2020 čistiace prostriedky 65,47 s DPH 35/2020 02.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Objednávka 35/2020 čistiace prostriedky 65,47 s DPH 19.08.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 114/2020 stravné lístky 1 927.57 s DPH 39/2020 02.09.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 115/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 116/2020 rúška 48,00 s DPH 40/2020 02.09.2020 M-Market, Jozef Zavarský Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 117/2020 dezinfekčné prostriedky 100,48 s DPH 41/2020 02.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 118/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.09.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
Faktúra 119/2020 magnetická tabuľa 93,60 s DPH 36/2020 07.09.2020 BROSS Technology, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/846