Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 191/2020 obedy zamestnanci 335,78 s DPH 3/2018 02.12.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Objednávka 44/2021 revízia tlakových a plynových zariadení 472,80 s DPH 01.10.2021 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 137/2021 disky, switch, toner 385,70 s DPH 39/2021 04.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.10.2021
Faktúra 136/2021 poistenie stavba 163,86 s DPH 25/2015 04.10.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.10.2021
Faktúra 135/2021 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 04.10.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.10.2021
Faktúra 134/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 01.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.10.2021
Faktúra 133/2021 vrecká 11,96 s DPH 43/2021 01.10.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.10.2021
Objednávka 46/2021 oprava kopírovacieho stroja 594,08 s DPH 05.10.2021 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 45/2021 čistiace prostriedky 18,09 s DPH 05.10.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 43/2021 vrecká 11,96 s DPH 28.09.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 139/2021 čistiace prostriedky 18,09 s DPH 45/2021 06.10.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.10.2021
Faktúra 132/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 29.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.10.2021
Faktúra 131/2021 telefón mobil 11,48 s DPH 11/2019 29.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.10.2021
Faktúra 130/2021 elektrika -18,35 s DPH 10/2020 28.09.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 24.09.2021
Faktúra 129/2021 čistiace prostriedky 66,74 s DPH 42/2021 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.09.2021
Faktúra 128/2021 toaletný papier 129,60 s DPH 41/2021 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.09.2021
Faktúra 127/2021 utierky, mydlo 263,04 s DPH 40/2021 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.09.2021
Faktúra 124/2021 stavebné práce 148 231,06 s DPH 11/2021 16.09.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Objednávka 42/2021 čistiace prostriedky 66,74 s DPH 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 138/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 05.10.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1385