Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
Faktúra 42/2021 utierky, mydlo 216,58 s DPH 12/2021 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.04.2021
Objednávka 7/2021 respirátory 98,00 s DPH 02.03.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 8/2021 zváranie vodovodného potrubia 80,00 s DPH 21.03.2021 Marek Kubáň Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 29/2021 oprava prasknutého potrubia 80,00 s DPH 8/2021 30.03.2021 Kubáň Marek Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 30/2021 verejné obstarávanie dodávky plynu 600,00 s DPH 3/2021 30.03.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.04.2021
Objednávka 9/2021 stravné lístky 3 483,02 s DPH 07.04.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 33/2021 stravné lístky 3 483.02 s DPH 9/2021 07.04.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra 35/2021 doména 15,00 s DPH 08.04.2021 WebSupport, s.r.o., Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.04.2021
Objednávka 10/2021 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 166,10 s DPH 12.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 40/2021 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 166,10 s DPH 10/2021 19.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.04.2021
Objednávka 11/2021 revízia bleskozvodu 234,96 s DPH 26.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 12/2021 utierky, mydlo 216,58 s DPH 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 13/2021 čistiace prostriedky 64,47 s DPH 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 14/2021 čistiace prostriedky 16,62 s DPH 26.04.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 43/2021 čistiace prostriedky 64,47 s DPH 13/2021 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.04.2021
Faktúra 19/2021 stravné lístky 2 431.72 s DPH 6/2021 02.03.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.03.2021
Faktúra 46/2021 čistiace prostriedky 16,62 s DPH 14/2021 03.05.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021
Objednávka 15/2021 stravné lístky 1 259,29 s DPH 03.05.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 48/2021 stravné lístky 1 259.29 s DPH 15/2021 03.05.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1385