Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
Faktúra 214/2021 akrylové farby 54,53 s DPH 76/2021 09.12.2021 ARTMIE, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 223/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 10.12.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 222/2021 WC set, odpadové koše 139,82 s DPH 83/2021 10.12.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 221/2021 clinex na podlahy 163,30 s DPH 842021 10.12.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 220/2021 tonery, xerox papier 714,72 s DPH 86/2021 09.12.2021 DAMEDIS, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 219/2021 APC online 1000 Smartups 350,00 s DPH 87/2021 09.12.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.12.2021 11.01.2022
Faktúra 218/2021 datacom,. drôt 315,00 s DPH 85/2021 09.12.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2021 11.01.2022
Faktúra 217/2021 knihy EKO 64,71 s DPH 88/2021 09.12.2021 Gorila.sk Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2021 11.01.2022
Faktúra 216/2021 knihy CJ 586,79 s DPH 77/2021 09.12.2021 OXICO jazykové knihy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2021 11.01.2022
Faktúra 215/2021 stavebné práce 29 860.37 s DPH 17/2021 09.12.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2021 11.01.2022
Faktúra 213/2021 laserové ukazovátko 100,26 s DPH 73/1/2021 08.12.2021 Alza.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
Faktúra 225/2021 voda 1 165,39 s DPH 12/2006 10.12.2012 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2022
Faktúra 212/2021 reproduktory Niceboy RAZE 410,48 s DPH 73/2021 08.12.2021 Alza.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
Objednávka 73/2021 reproduktory Niceboy RAZE 410,48 s DPH 02.12.2021 Alza.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.01.2022
Faktúra 211/2021 NAS zariadenie pre ukladanie dát-rádio 912,00 s DPH 82/2021 08.12.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
Faktúra 210/2021 disky pre zálohovanie dát 998,40 s DPH 82/2021 08.12.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
Faktúra 209/2021 testy, respirátory 533,52 s DPH 74/2021 08.12.2021 Prosum SK s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
Faktúra 208/2021 telefón pevná, mobil 50,33 s DPH 16/2011, 1/2020 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
Faktúra 207/2021 verejné obstarávanie 1 200.00 s DPH 30/2021 08.12.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1595