Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Objednávka 96/2019 HDD do notbooku 989,90 s DPH 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 232/2019 HDD do notbooku 989,90 s DPH 96/2019 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
Faktúra 58/2019 Postenie hmotného majetku + elektronika 143,10 s DPH 23/2015 08.04.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.04.2019
Faktúra 127/2019 Postenie hmotného majetku + elektronika 143,10 s DPH 23/2015 04.07.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019
Faktúra 2/2019 Postenie hmotného majetku + elektronika 143,10 s DPH 23/2015 10.01.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.01.2019
Faktúra 142/2019 Postenie stavby 163,86 s DPH 25/2015 15.08.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.08.2019
Faktúra 10/2019 Postenie stavby 163,86 s DPH 25/2015 24.01.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 31.01.2019
Faktúra 71/2019 Postenie stavby 163,86 s DPH 25/2015 02.05.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019
VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Faktúra 260/2019 SD karta, čítačka, predlžovačka 103,00 s DPH 112/2019 18.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Faktúra 157/2019 USB kľúče 60,00 s DPH 54/2019 05.09.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019
Objednávka 54/2019 USB kľúče 60,00 s DPH 03.09.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 212/2019 aSc agenda komplet 479,00 s DPH 18.11.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.11.2019
Faktúra 82/2020 aSsc Agenda Komplet 479,00 s DPH 3/2018 01.07.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.07.2020
Faktúra 52/2020 adaptér do notebooku 23,99 s DPH 17/2020 21.04.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/620