Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
Faktúra 215/2021 stavebné práce 29 860.37 s DPH 17/2021 09.12.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2021 11.01.2022
Faktúra 224/2021 ročný poplatok 156,00 s DPH 15/2019 10.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 223/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 10.12.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 222/2021 WC set, odpadové koše 139,82 s DPH 83/2021 10.12.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 221/2021 clinex na podlahy 163,30 s DPH 842021 10.12.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 220/2021 tonery, xerox papier 714,72 s DPH 86/2021 09.12.2021 DAMEDIS, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 219/2021 APC online 1000 Smartups 350,00 s DPH 87/2021 09.12.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.12.2021 11.01.2022
Faktúra 218/2021 datacom,. drôt 315,00 s DPH 85/2021 09.12.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2021 11.01.2022
Faktúra 217/2021 knihy EKO 64,71 s DPH 88/2021 09.12.2021 Gorila.sk Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2021 11.01.2022
Faktúra 216/2021 knihy CJ 586,79 s DPH 77/2021 09.12.2021 OXICO jazykové knihy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2021 11.01.2022
Faktúra 212/2021 reproduktory Niceboy RAZE 410,48 s DPH 73/2021 08.12.2021 Alza.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
Faktúra 214/2021 akrylové farby 54,53 s DPH 76/2021 09.12.2021 ARTMIE, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Faktúra 213/2021 laserové ukazovátko 100,26 s DPH 73/1/2021 08.12.2021 Alza.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
Faktúra 225/2021 voda 1 165.39 s DPH 12/2006 10.12.2021 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2021 11.01.2022
Objednávka 73/2021 reproduktory Niceboy RAZE 410,48 s DPH 02.12.2021 Alza.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1595