Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014
Faktúra 2/2020 poistenie budovy 163,86 s DPH 25/2015 13.01.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.01.2020
Objednávka 123/2019 zdravotnícky materiál 93,98 s DPH 18.12.2019 Lekáreň Košúty s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 124/2019 právne poradenstvo 85,18 s DPH 18.12.2019 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 125/2019 kladina profesionálna 900,00 s DPH 19.12.2019 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 126/2019 traktor 1 950,00 s DPH 19.12.2019 Mountfield SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 127/2019 kancelárske potreby 104,07 s DPH 19.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 1/2020 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 13.01.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.01.2020
Faktúra 4/2020 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 23.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.01.2020
Faktúra 3/2020 nafta 72,98 s DPH 28/2008 15.01.2020 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.01.2020
Objednávka 121/2019 rutinná údržba a výmena žiarovky v projektore 937,00 s DPH 18.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 5/2020 popisovače 242,40 s DPH 1/2020 27.01.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.01.2020
Faktúra 6/2020 telefón mobil 25,00 s DPH 18/2019 29.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.03.2020
Faktúra 7/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 29.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.01.2020
Faktúra 8/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.02.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.02.2020
Faktúra 9/2020 tlačivá 62,68 s DPH 4/2019 05.02.2020 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/620