Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 105/2020 rúška 237,00 s DPH 31/2020 21.08.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.08.2020
Faktúra 189/2020 lôžka gombíky, lôžka náušnice 239,70 s DPH 79/2020 02.12.2020 ICCS, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 178/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 26.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2020
Faktúra 179/2020 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 26.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2020
Faktúra 180/2020 revízia el.inštalácie 971,62 s DPH 67/2020 26.11.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2020
Faktúra 181/2020 revízia el.inštalácie, garáž + dielňa 930,28 s DPH 66/2020 26.11.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2020
Faktúra 182/2020 plávajúca podlaha 979,50 s DPH 73/2020 30.11.2020 SYMPARKETT Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 183/2020 lišty, podložky 247,19 s DPH 74/2020 30.11.2020 SYMPARKETT Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 184/2020 lopty, klin, stĺpyky 908,66 s DPH 77/2020 30.11.2020 DOR-SPORT s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.12.2020
Faktúra 185/2020 učebnice ANJ 53,64 s DPH 75/2020 30.11.2020 Slovak Ventures s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 186/2020 štíty 142,99 s DPH 81/2020 30.11.2020 iDent Slovakia, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 187/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 01.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.12.2020
Faktúra 188/2020 metalizovaný papier, snímač časového priebehu, ZEM Dynamika 471,72 s DPH 78/2020 02.12.2020 NTL LOGISTIK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.12.2020
Faktúra 190/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.12.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 176/2020 zdravotnícky materiál 79,89 s DPH 70/2020 25.11.2020 Lekáreň Košúty s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.11.2020
Faktúra 191/2020 obedy zamestnanci 335,78 s DPH 3/2018 02.12.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 192/2020 stravné lístky 334,85 s DPH 82/2020 02.12.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 193/2020 Projektor 859,00 s DPH 84/2020 03.12.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 194/2020 Projektor 656,00 s DPH 85/2020 03.12.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 195/2020 stropný držiak projektora, bočný držiak, materiál 511,72 s DPH 86/2020 03.12.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1105