Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 286/2019 telefón pevná linka 30,32 s DPH 16/2011 31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.01.2020 15.01.2020
Faktúra 112/2021 telefón mobil 10,07 s DPH 17/2019 26.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.09.2021 30.08.2021
Faktúra 118/2021 telefón mobil, pevná 52,92 s DPH 16/2011, 1/2020 08.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.09.2021 08.09.2021
Faktúra 117/2021 nafta 30,67 s DPH 28/2008 08.09.2021 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.09.2021 08.09.2021
Faktúra 116/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 06.09.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.09.2021 08.09.2021
Faktúra 115/2021 stravné lístky 993,53 s DPH 34/2020 02.09.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2021 08.09.2021
Faktúra 114/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.09.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2021 02.09.2021
Faktúra 113/2021 obedy zamestnanci 115,73 s DPH 3/2020 02.09.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2021 02.09.2021
Faktúra 111/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 26.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.09.2021 30.08.2021
Faktúra 120/2021 kancelárske potreby 107,76 s DPH 36/2021 14.09.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.09.2021 21.09.2021
Faktúra 110/2021 čistiace prostriedky 64,19 s DPH 33/2021 24.08.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.08.2021 25.08.2021
Faktúra 109/2021 utierky, mydlo 263,04 s DPH 31/2021 24.08.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.08.2021 25.08.2021
Faktúra 108/2021 toaletný papier 86,40 s DPH 32/2021 24.08.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.08.2021 25.08.2021
Faktúra 107/2021 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 19.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.08.2021 19.08.2021
Faktúra 106/2021 program 118,00 s DPH 17.08.2021 IVES, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.08.2021 19.08.2021
Faktúra 105/2021 telefón mobil, pevná 50,33 s DPH 1/2020, 16/2011 06.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.08.2021 06.08.2021
Faktúra 104/2021 elektrika -20,24 s DPH 10/2020 05.08.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.09.2021 05.08.2021
Faktúra 119/2021 elektrika -282,11 s DPH 10/2020 08.09.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 24.09.2021 08.09.2021
Faktúra 121/2021 vrecká 11,96 s DPH 37/2021 14.09.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.09.2021 21.09.2021
Faktúra 102/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.08.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.08.2021 02.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1470