Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 95/2021 poistenie stavba 163,86 s DPH 25/2015 19.07.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.07.2021 04.08.2021
Faktúra 44/2023 nafta 113,16 s DPH 28/2008 12.04.2023 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 17.04.2023 12.04.2023
Faktúra 102/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.08.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.08.2021 02.08.2021
Faktúra 101/2021 nabíjačka na tablet 6,50 s DPH 28/2021 02.08.2021 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.08.2021 04.08.2021
Faktúra 100/2021 papier matný 13,00 s DPH 27/2021 02.08.2021 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.08.2021 04.08.2021
Faktúra 99/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.08.2021 04.08.2021
Faktúra 98/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 02.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.08.2021 04.08.2021
Faktúra 97/2021 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 02.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.08.2021 04.08.2021
Faktúra 96/2021 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 26.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.07.2021 04.08.2021
Faktúra 94/2021 nafta 102,57 s DPH 28/2008 19.07.2021 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.07.2021 04.08.2021
Faktúra 104/2021 elektrika -20,24 s DPH 10/2020 05.08.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.09.2021 05.08.2021
Faktúra 45/2023 čistiace prostriedky 130,00 s DPH 13/2023 12.04.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 17.04.2023 13.04.2023
Faktúra 93/2021 telefón mobil, pevná 50,33 s DPH 1/2020 09.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.07.2021 09.07.2021
Faktúra 92/2021 elektrika -3,12 s DPH 10/2020 09.07.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.09.2021 09.07.2021
Faktúra 91/2021 elektrika -141,40 s DPH 10/2020 09.07.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.09.2021 09.07.2021
Faktúra 90/2021 verejné obstarávanie stravovacích služieb 540,00 s DPH 2/2021 08.07.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.07.2021 08.07.2021
Faktúra 89/2021 čistiace prostriedky 169,62 s DPH 26/2021 07.07.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.07.2021 07.07.2021
Faktúra 46/2023 čistiace prostriedky 22,56 s DPH 15/2023 17.04.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.04.2023 17.04.2023
Faktúra 103/2021 elektrika -290,27 s DPH 10/2020 05.08.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.09.2021 05.08.2021
Faktúra 105/2021 telefón mobil, pevná 50,33 s DPH 1/2020, 16/2011 06.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.08.2021 06.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1738