Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
Objednávka 40/2021 utierky, mydlo 263,04 s DPH 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2021
Objednávka 31/2021 utierky, mydlo 263,04 s DPH 24.08.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2021
Objednávka 32/2021 toaletný papier 86,40 s DPH 24.08.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2021
Objednávka 33/2021 čistiace prostriedky 64,19 s DPH 24.08.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2021
Objednávka 34/2021 stravné lístky 993,53 s DPH 02.09.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 08.09.2021
Objednávka 35/2021 čistiace prostriedky 18,92 s DPH 07.09.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 08.09.2021
Objednávka 36/2021 kancelárske potreby 107,76 s DPH 13.09.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.09.2021
Objednávka 37/2021 vrecká 11,96 s DPH 13.09.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.09.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
Objednávka 38/2021 USB tokeny 196,80 s DPH 20.09.2021 PosAm, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2021
Objednávka 39/2021 SSD disky, switche, toner 385,70 s DPH 23.09.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2021
Objednávka 41/2021 toaletný papier 129,60 s DPH 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2021
Objednávka 27/2021 papier matný 13,00 s DPH 09.07.2021 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 04.08.2021
Objednávka 42/2021 čistiace prostriedky 66,74 s DPH 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2021
Faktúra 124/2021 stavebné práce 148 231,06 s DPH 11/2021 16.09.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.09.2021
Objednávka 43/2021 vrecká 11,96 s DPH 28.09.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 30.09.2021
Objednávka 44/2021 revízia tlakových a plynových zariadení 472,80 s DPH 01.10.2021 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2021
Objednávka 45/2021 čistiace prostriedky 18,09 s DPH 05.10.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2021
Objednávka 46/2021 oprava kopírovacieho stroja 594,08 s DPH 05.10.2021 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1810