Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
Objednávka 43/2022 zákusky 40,32 s DPH 30.06.2022 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 47/2022 čistiace prostriedky 97,72 s DPH 24.08.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 15/2020 jednorázové rúška 39,99 s DPH 16.04.2020 VALKYRA WOOD s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 16/2020 teplomery 263,60 s DPH 17.04.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 17/2020 adaptér do notebooku 23,99 s DPH 17.04.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 18/2020 stravné lístky 2 455,17 s DPH 21.04.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 46/2022 občerstvenie 294,90 s DPH 24.08.2022 Ranč Stará Teheleň Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 46/2022 čistiace prostriedky 16,61 s DPH 24.08.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 44/2022 čistiace prostriedky 156,35 s DPH 07.07.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 42/2022 tonery, papier 103,92 s DPH 27.06.2022 DAMEDIS, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 49/2022 poradače, popisoače 92,40 s DPH 12.09.2022 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 41/2022 vypracovanie energetického certifikátu 850,00 s DPH 20.06.2022 RGCERTIFIKÁT - Ing. Róbert Galovič Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 40/2022 aSc agenda komplet 599,00 s DPH 13.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 39/2022 vypožičanie kostýmov 15,00 s DPH 13.06.2022 Dagmar Zádorová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 38/2022 čistiace prostriedky 16,20 s DPH 08.06.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 37/2022 čistiace prostriedky 85,03 s DPH 30.05.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 36/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 30.05.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 19/2020 revízia hasiacich prístrojov 352,57 s DPH 23.04.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 35/2022 priemyselné utierky 311,04 s DPH 30.05.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
zobrazené záznamy: 1-20/1385