Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
Objednávka 1/2021 vysvedčenia 277,80 s DPH 12.01.2021 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2021
Objednávka 93/2020 čistiace prostriedky 26,29 s DPH 10.12.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.12.2020
Objednávka 94/2020 hlavica, batérie, sedátka na WC 338,40 s DPH 10.12.2020 INKUR, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.12.2020
Objednávka 95/2020 kreslá 705,60 s DPH 15.12.2020 B2B Partner s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.12.2020
Objednávka 96/2020 tlakový snímač pre čerpadlo 170,00 s DPH 15.12.2020 Matej Matuška - MATESS Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.12.2020
Objednávka 97/2020 obhliadka a vyhotovenie dokumentácie šatní 998,00 s DPH 17.12.2020 HEAD Studio s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.12.2020
Objednávka 98/2020 vypracovanie výkazu výmer na šatne 999,00 s DPH 17.12.2020 HEAD Studio s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.12.2020
Objednávka 99/2020 vypracovanie rozpčetu na šatne 999,00 s DPH 17.12.2020 HEAD Studio s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.12.2020
Objednávka 100/2020 skartovačky 296,80 s DPH 17.12.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.12.2020
Faktúra 230/2020 elektrika -138,82 s DPH 10/2020 30.12.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.01.2021
Objednávka 2/2021 verejné obstarávanie stravovacích služieb 540,00 s DPH 19.01.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.01.2021
Objednávka 91/2020 zákusky 65,10 s DPH 10.12.2020 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.12.2020
Objednávka 3/2021 verejné obstarávanie dodávky plynu 600,00 s DPH 19.01.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.01.2021
Objednávka 4/2021 stravné lístky 2 951,50 s DPH 02.02.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 02.02.2021
Objednávka 5/2021 nabíjacia batéria 12,00 s DPH 22.02.2021 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 23.02.2021
Objednávka 6/2021 stravné lístky 2 431,72 s DPH 02.03.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 02.03.2021
Objednávka 7/2021 respirátory 98,00 s DPH 02.03.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2021
Objednávka 8/2021 zváranie vodovodného potrubia 80,00 s DPH 21.03.2021 Marek Kubáň Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2021
Objednávka 9/2021 stravné lístky 3 483,02 s DPH 07.04.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 08.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1595