Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202/2020 mikrofónový set, rádio 210,09 s DPH 90/2020 04.12.2020 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.12.2020 09.12.2020
Faktúra 147/2021 stavebné práce 79 799,62 s DPH 11/2021 15.10.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.10.2021
Objednávka 54/2021 čistiace prostriedky 235,57 s DPH 20.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
Objednávka 53/2021 toaletný papier 388,80 s DPH 20.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
Objednávka 52/2021 dezinfekčné prostriedky 288,72 s DPH 19.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
Objednávka 51/2021 utierky 760,32 s DPH 19.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
Objednávka 50/2021 dezinfekčné prostriedky 135,71 s DPH 19.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 19.10.2021
Objednávka 49/2021 kronika 62,40 s DPH 12.10.2021 FaxCopy, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
Faktúra 149/2021 tokeny 196,80 s DPH 38/2021 18.10.2021 PosAm, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 20.10.2021
Faktúra 148/2021 IKT materiál 689,00 s DPH 48/2021 18.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 18.10.2021
Faktúra 146/2021 oprava kopírovacieho stroja 594,08 s DPH 46/2021 14.10.2021 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 14.10.2021
Objednávka 56/2021 kancelárske potreby 301,86 s DPH 20.10.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
Faktúra 145/2021 nafta 87,49 s DPH 28/2008 14.10.2021 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 18.10.2021
Faktúra 144/2021 kominárske práce 84,60 s DPH 47/2021 13.10.2021 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 13.10.2021
Faktúra 143/2021 revízia tlakových a plynových zariadení 472,80 s DPH 44/2021 12.10.2021 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2021 12.10.2021
Faktúra 142/2021 telefón mobil, pevná 51,17 s DPH 1/2020, 16/2011 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2021 12.10.2021
Objednávka 48/2021 IKT materiál 689,00 s DPH 11.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.10.2021
Objednávka 47/2021 kominárske práce 84,60 s DPH 11.10.2021 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.10.2021
Faktúra 141/2021 elektrika 3,97 s DPH 10/2020 08.10.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2021 11.10.2021
Faktúra 140/2021 elektrika -83,16 s DPH 10/2020 08.10.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.11.2021 11.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1413