Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 18/2021 kontrola prasknutého potrubia 84,00 s DPH 19.05.2021 PROFIT vodoinštalačné práce Jozef Kvočkuliak Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Veronika Ondrlová sekretárka 31.05.2021
Faktúra 120/2019 telefón mobil 10,55 s DPH 11/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
Faktúra 119/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
Faktúra 109/2019 nafta 101,88 s DPH 28/2008 12.06.2019 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.2019 11.07.2019
Faktúra 110/2019 elektrina 604,88 s DPH 6/2018 17.06.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.06.2019 11.07.2019
Faktúra 111/2019 elektrina 86,76 s DPH 6/2018 17.06.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.06.2019 11.06.2019
Faktúra 113/2019 deratizácia 195,36 s DPH 41/2019 24.06.2019 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 26.06.0209 11.07.2019
Faktúra 114/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 10/2017 24.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 26.06.2019 11.07.2019
Faktúra 115/2019 potraviny 118,56 s DPH 42/2019 26.06.2019 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
Faktúra 116/2019 popisovače 130,00 s DPH 40/2019 01.07.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
Faktúra 87/2019 čistiace prostriedky 15,91 s DPH 39/2019 17.07.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
Faktúra 118/2019 telefón mobil 30,48 s DPH 8/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
Faktúra 121/2019 xerox papier 360,00 s DPH 44/2019 02.07.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 107/2019 obedy zamestnanci 699,84 s DPH 3/2018 11.06.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.2019 11.07.2019
Faktúra 122/2019 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.07.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 123/2019 čistiace prostriedky 231,95 s DPH 45/2019 03.07.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 124/2019 obedy študenti 2 030,70 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 125/2019 obedy zamestnanci 600,48 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 126/2019 poistenie zodpovednosti 272,08 s DPH 24/2015 04.07.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 127/2019 Postenie hmotného majetku + elektronika 143,10 s DPH 23/2015 04.07.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1413