Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
Objednávka 14/2022 utierky papierové 311,04 s DPH 16.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.03.2022
Objednávka 63/2020 elektroinštalačná lišta, dvojlinka, lanko, elektro zámok 70,30 s DPH 05.11.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 12.11.2020
Objednávka 62/2020 stravné lístky 448,19 s DPH 05.11.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.11.2020
Objednávka 13/2022 čistiace prostriedky 13,48 s DPH 07.03.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 14.03.2022
Objednávka 59/2021 vrecká 11,96 s DPH 03.11.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 04.11.2021
Objednávka 10/2022 utierky papierové 311,04 s DPH 23.02.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.02.2022
Objednávka 12/2022 čistiace prostriedky 98,80 s DPH 23.02.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.02.2022
Objednávka 11/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 23.02.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.02.2022
Objednávka 16/2022 čistiace prostriedky 78,03 s DPH 16.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.03.2022
Objednávka 9/2022 popisovače na tabuľu 376,20 s DPH 04.02.2022 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.02.2022
Objednávka 82/2019 deratizácia 56,40 s DPH 22.11.2019 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 83/2019 grafická karta, batéria, kábel 83,89 s DPH 22.11.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
Objednávka 15/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 16.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.03.2022
Objednávka 18/2022 verejné obstarávanie krátkodobé výmeny skupín žiakov s DPH 22.03.2022 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1413