Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 36/2020 magnetická tabuľa 93,60 s DPH 24..8.2020 BROSS Technology, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 150/2020 univerzálna nabíjačka 23,90 s DPH 54/2020 20.10.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 149/2020 časopis 155,00 s DPH 19.10.2020 Wolters Kluwer SR s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 147/2020 obedy žiaci 3 160,50 s DPH 3/2018 19.10.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 148/2020 revízia tlakových a plynových zariadení 704,40 s DPH 50/2020 19.10.2020 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Objednávka 54/2020 univerzálna nabíjačka 23,90 s DPH 16.10.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 146/2020 obedy zamestnanci 658,52 s DPH 3/2018 14.10.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.10.2020
Faktúra 145/2020 poistenie budovy 163,86 s DPH 25/2015 12.10.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2020
Faktúra 144/2020 telefón pevná linka 50,33 s DPH 16/2011 12.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2020
Faktúra 143/2020 kominárske práce 84,60 s DPH 52/2020 12.10.2020 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2020
Objednávka 53/2020 deratizácia s DPH 12.10.2020 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 52/2020 kominárske práce 84,60 s DPH 09.10.2020 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 142/2020 čistiace prostriedky 17,94 s DPH 49/2020 08.10.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2020
Faktúra 140/2020 preplatok elektriky 12,43 s DPH 10/2020 07.10.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.10.2020
Faktúra 139/2020 preplatok elektriky -84,86 s DPH 10/2020 07.10.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 141/2020 nafta 66,25 s DPH 28/2008 07.10.2020 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.10.2020
Objednávka 50/2020 revízia tlakových a plynových zariadení s DPH 05.10.2020 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 51/2020 vysvedčenia 235,57 s DPH 05.10.2020 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 49/2020 čistiace prostriedky 17,94 s DPH 05.10.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 138/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.10.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/620