Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 6/2022 stravné lístkjy 313,51 s DPH 1/2022 17.01.2022 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Objednávka 1/2022 stravné lístkjy 313,51 s DPH 17.01.2022 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Faktúra 5/2022 nafta 47,83 s DPH 28/2008 10.01.2022 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 4/2022 poistenie stavby 163,86 s DPH 25/215 10.01.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 3/2022 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 10.01.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 1/2022 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 07.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 2/2022 poistenie HM + elektronika 154..55 s DPH 23/2015 07.01.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 248/2021 elektrina 21,37 s DPH 10/2020 31.12.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 249/2021 elektrina -52,90 s DPH 10/2020 31.12.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 250/2021 plyn 1 358,26 s DPH 2/2019 31.12.2021 MFGK Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 247/2021 telefón pevná, mobil 50,33 s DPH 16/2011, 1/2020 29.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022
Faktúra 246/2021 telefón mobil 12,20 s DPH 11/2019 29.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022
Faktúra 245/2021 telefón mobil 32,66 s DPH 18/2019 29.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022
Faktúra 244/2021 telefón mobil 23,60 s DPH 17/2019 29.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022
Faktúra 243/2021 stavebné práce 73 201.58 s DPH 11/2021 20.12.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.12.2021
Faktúra 242/2021 ročný prístup 204,00 s DPH 17.12.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2021
Faktúra 241/2021 stavebné práce 31 885,75 s DPH 11/2021 16.12.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
Faktúra 240/2021 kancelárske potreby 264,58 s DPH 102/2021 16.12.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 17.12.2021
Objednávka 102/2021 kancelárske potreby 264,58 s DPH 15.12.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
Objednávka 101/2021 zákusky 35,28 s DPH 15.12.2021 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
zobrazené záznamy: 1-20/1105