• Deň otvorených dverí 2022

       21. 12. 2021

       Vážení rodičia a uchádzači o štúdium!

       Aj tento rok sa otvára naše Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch pre všetkých záujemcov o štúdium. Deň otvorených dverí (ďalej len DOD) sa uskutoční online cez platformu ZOOM, nakoľko nám pandemická situácia nedovoľuje sa s vami stretnúť osobne.

       DOD sa bude konať 29.01.2022 (sobota) s predpokladaným začiatkom o 10:00 hod. Na DOD sa môžete prihlásiť cez registračný formulár. Po vyplnení údajov a odoslaní formulára vám zašleme všetky potrebné informácie na vami uvedený email. Registrácia bude ukončená dňa 26.01.2022

       Pretože je záujem o štúdium a DOD na našej škole každoročne vysoký, môže sa stať, že sa bude konať vo viacerých časových intervaloch v daný deň. O týchto zmenách Vás budeme vopred informovať.

       Teší nás, že Vám touto formou budeme môcť predstaviť našu školu a že budete mať možnosť nahliadnuť do jej každodenného života. O našom gymnáziu, bilingválnom štúdiu a prijímacích skúškach sa dozviete viac priamo od žiakov, pedagógov a vedenia školy.

       Tešíme sa na Vás!

      • Pozdrav od astrobiologičky M. Musilovej

       20. 12. 2021

       Celé sa to začalo na hodine fyziky, keď žiaci 1. ročníka dostali za úlohu vypracovať projekt o slávnych vedcoch. Žiačka 1.C triedy Martina Krahulcová si zvolila vedkyňu Michaelu Musilovú, ktorá je pôvodom zo Slovenska. Venuje sa astrobiológii, je vedúcou simulovaných misií na Mars, spolupracuje s organizáciami ako NASA a ESA a s mnohými ďalšími. Michaela sa zameriava na výskum extremofilov - živočíchov, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach.

       Maťka poňala  projekt trochu netradične, rozhodla sa vedkyňu kontaktovať. Spojiť sa s ňou nebolo ľahké, v správe ju poprosila o video, kde by pozdravila našu školu a porozprávala niečo o sebe. Aj napriek zaneprázdnenosti astrobiologičky bola veľmi ochotná nájsť si čas a sľúbené video poslala. Maťka ho na hodine fyziky odprezentovala spolu so svojím projektom. Video správu si môžete pozrieť nižšie. My sa pripájame k  Michaele Musilovej a želáme Vám krásne a pokojné sviatky.

      • Červené stužky

       7. 12. 2021

       Kampaň Červené stužky je už neodmysliteľnou súčasťou školského roka na BGMH Sučany. Tento rok nebol výnimkou. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sme sa na našej škole zapojili do kampane a vyjadrili tak spolupatričnosť  k ľudom s vírusom HIV ako aj k ľuďom s AIDS.

       Už druhý rok sa kampaň Červené stužky uskutočnila možno troška netradične online, no zároveň, a to nás veľmi teší, aj v priestoroch školy. Žiaci sa zapojili do rôznych súťaží, či už do výtvarnej, kde mali za úlohy vymyslieť logo kampane, alebo do online kvízu, kde sa mohli dozvedieť niečo o víruse HIV a s ním spojeným AIDS.  Nakoľko to momentálna situácia nedovolila, edukačná prednáška sprostredkovaná Martinským klubom medikov s názvom „HIV nie je AIDS“ sa presúva do druhého pol roka, a my dúfame že sa uskutoční.


       Kampaň vyvrcholila Svetovým dňom boja proti AIDS a to 1. decembra 2021 u nás na škole. Tento rok po chodbách oblečení v bielom a červenom nechodili len učitelia ale aj žiaci. Zároveň sme na tričkách mali pripnuté červené stužky, ktoré si žiaci sami vyrobili. Kvôli pandemickým opatreniam sme sa nemohli spojiť a symbolicky vytvoriť živú červenú stužku, no ani tak sme nezaháľali a aspoň v triedach sa odfotili, fotky si môžete pozrieť nižšie.

       Všetkým zúčastneným veľmi ďakujem a verím, že aj keď sme sa nemohli spoločne podieľať na vytvorení živej červenej stužky, fyzicky sme ju na oblečení  nosili, a čo je podstatnejšie, v srdci ju máme stále.

       Mgr. Kristína Lukašíková
        

      • Oznam

       29. 11. 2021

       Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení si vás dovoľujeme informovať, že na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa bude využívať  dištančný spôsob komunikácie (písomne, e-mailom, telefonicky, cez EduPage a pod.).

      • Súťaž iBOBOR

       25. 11. 2021

       Informatická súťaž iBOBOR sa uskutočnila dňa 9.11.2021 v kat. Senior (3,4,5 ročník SŠ) – počet účastníkov z našej školy – 36, úspešných riešiteľov 23. Najúspešnejšími boli Jakub Vlk V.A, Matej Lapka III.D a Ondrej Štrkolec III.D, všetci traja s počtom bodov 73,33 z 80 a percentilom 99,02. Umiestnili  sa na spoločnom 38 – 54 mieste z viac ako 5500 účastníkov. Tesne za nimi boli Maroš Magoč IV.B, percentil 98,06 a Samuel Lipovský IV.C,  percentil  98,06.

       Dňa 11.11.2021 prebehla aj kat. Junior (1 a 2 ročník SŠ) počet účastníkov z našej školy – 103, úspešných riešiteľov 44.  Najúspešnejšími boli Ema Hýroššová II.B, Emma Hanáková II.D, Alexej Sopčák I.B,  Miloš Maslan II.B, Artur Antol, II.C, Hana Kmeťová, II.B, Ema Malecová II.A, Laura Martinková  II.B, Nikola Poláková II.B a Zuzana Strachanová II.A. ktorí sa umiestnili na spoločnom 94 – 167 mieste z viac ako 10500 účastníkov, Dosiahli vysoký percentil úspešnosti – 98,41. Do úrovne percentilu nad 95 sa prebojovali ešte aj Sára Urbanová II.B (97,15), Tereza Belková II.C (97), Lujza Vyskoková I.A (95,67) a Barbora Svitková I.D (95,67).

       Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

       Silvia Babíková , školská koordinátorka súťaže

   • Končím školu

   • dve percenta

    Obchodné meno (Názov): Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch
    Právna forma: Občianske združenie
    IČO/SID: 37803344
    Sídlo: 038 52 Sučany , Komenského 

    Návod ako postupovať

     

   • Zvonenia

    • Nedeľa23. 1. 2022
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje