Navigácia

Nedeľa 29. 3. 2020

PartnersZrnká múdrosti

          

Výroky slávnych

„Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre.“ – A.Mauoris

„V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto. *  - A. Camus

„Svätá pravda, nech je zima, nech je šero, napokon nech je trošku smutno, ale len keď je veselo.“ –J.Werich

„Slová idúce zo srdca hrejú tri zimy.“ – slovenské príslovie

„Kto v lete nerobí, ten v zime nedrobí.“ – slovenské príslovie
 

 

Excursion to Great Britain

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Novinky

 • V zmysle opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 sa prijímacie pohovory na stredné školy uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  O dátume prijímacích skúšok na našu školu vás budeme včas informovať. Sledujte prosím web stránku školy.

  vedenie BGMH

 • v zmysle opatrenia MŠVVaŠ zo dňa 24.3.2020 je prerušené vyučovanie na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu až do odvolania.

  Vo vyučovaní pokračujeme prostredníctvom elektorinckej komunikácie (EduPage, mail,...).

  Žiadame žiakov, aby sledovali pokyny jednotlivých učiteľov a dôsledne plnili zadané úlohy a dodržiavali stanovené termíny.

  Upozorňujeme na fakt, že prerušenie vyučovania na školách si netreba zamieňať s prázdninami.

  vedenie BGMH

 • naša škola používa na komunikáciu s rodičmi a žiakmi Edupage. Ak nemáte svoje prihlasovacie údaje, prosím, kontaktujte Mgr. Vieru Kampošovú na emailovej adrese: viera.kamposova@gbas.sk.

 • Prevádzka školy v čase prerušenia vyučovania bude na BGMH v obmedzenom režime. Žiadame návštevníkov, aby nás kontaktovali výhradne elektronicky- mailovou komunikáciou na gbas@gbas.sk alebo telefonicky (na čísla uvedené na web stránke v sekcii kontakty).

 • v zmysle usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 12.3.2020 je prerušené vyučovanie na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane.

  V zmysle tohto usmernenia riaditeľka školy spoločne s pedagogickými zamestnancami školy zabezpečí vzdelávací proces prostredníctvom elektronickej komunikácie (EduPage, mail,...)

  Žiadame žiakov, aby sledovali pokyny jednotlivých učiteľov a dôsledne plnili zadané úlohy a dodržiavali stanovené termíny.

  Upozorňujeme na fakt, že prerušenie vyučovania na školách si netreba zamieňať s prázdninami.

 • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

  V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 3, že v stredných školách radu školy tvoria

  a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

  vyhlasuje

  pod záštitou predsedu vlády SR

  16. ročník súťaže

  HODŽOVA ESEJ 2020

  na tému:

  "Súvislosť medzi minulosťou a medzi tým, čo je a bude, je v každom národe organická. Musíme si byť vedomí, že história národa a duchovná štruktúra nie je a nemôže byť dielom jedného pokolenia. Mravná bytosť národa je dielom mnohých, všetkých jeho pokolení."

  Milan Hodža, Úkoly budúcich slovenských generácií in: Slovenská politika roč. 13. č 57 z 9.3. 1932

  Uvažovanie mladej generácie o potrebe kritického poznania histórie národov a ich duchovného formovania pre súčasné aj budúce smerovanie spoločnosti.

 • Dňa 9. 3. 2020 sa dve žiačky našej školy, Vanessa Drevenáková, V.B a Anna Jambrichová, IV.B zúčastnili okresného kola 42. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činností za okres Martin a Turčianske Teplice, ktoré sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej v Martine. V aktuálnom ročníku súťaže žiaci zo 7 škôl odprezentovali 52 súťažných prác v 16 súťažných kategóriách. Vanessa sa umiestnila na celkovo 1. mieste v odbore biológia, a Anička na 3. mieste v odbore zdravotníctvo za okres Martin, celkovo však na skvelom 4. mieste.Víťazkám blahoželáme.

 • Basketbalistky našej školy po jednoznačných víťazstvách na okresných majstrovstvách a regionálnej kvalifikácii s postupom na krajské majstrovstvá stredných škôl v Ružomberku, basketbalisti po nádhernom finálovom zápase a nešťastnej jednobodovej prehre po dvojnásobnom predĺžení, druhí.

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215
  038 52 Sučany
 • +421 43 4 293 474

Fotogaléria