Navigácia

Štvrtok 21. 2. 2019

Partners

Kalendar podujati

Zrnká múdrosti a Pranostiky

           

 

Výroky slávnych

„Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu.“- A.P.Čechov

„Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“- I.Suleyman

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“ - J.A.Komenský

„Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí.“ - G.J.Ceasar

 Pranostiky 

Ak je február mierny , je jarný čas potom biedny.

Ak sa cez február zima nevysilí , nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.

Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.

Leží-li kočka v únoru na slunci, jiste v březnu poleze za kamna.

 

 

Excursion to Great Britain

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Chcete podporiť našich žiakov?

 

Tlačivo na stiahnutie pre ZRPŠ: Vyhlasenie.pdf

 

 

 

Novinky

 • Roháče-Spálená je už tradičné miesto nášho pobytu na týždeň pre žiakov 2. ročníka. Zdokonaľujú sa vo svojich lyžiarskych a snowboardových schopnostiach, získavajú nové skúsenosti pod vedením certifikovaných inštruktorov. Gratulujeme aj žiakom, ktorí stáli na lyžiach po prvý raz, k ich odvahe a ochote naučiť sa niečo nové ako aj ku skvelým výsledkom, ktoré dosiahli.

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


  vyhlasuje

  pod záštitou predsedu vlády SR

  15. ročník súťaže

  HODŽOVA ESEJ 2019

  na tému:

  „ Po svetovej vojne musí to byť nie človek, ale beštia, kto by nepovažoval mier za najdôležitejší cieľ ľudstva a každého národa."

  Milan Hodža: Slovenský denník. 1934, roč. 17, č. 35, s. 2.

  Reflexie mladého človeka o potrebe spolupráce a vzájomného porozumenia v spoločnosti ako prostriedku predchádzania konfliktov v minulosti a súčasnosti.

 • Blahoželáme našim žiakom Sabíne Kubicovej (V.A), Emme Janovcovej (V.D) a Jakubovi Kukovi (II.B) za vynikajúce umiestnenie v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku a držíme im palce v krajskom kole.

 • Školského kola, konaného 13.12.2018 sa zúčastnilo na školách na Slovensku celkovo 5300 študentov a do krajského kola postupuje celkovo 436 študentov. Medzi postupujúcimi sú aj naši žiaci, menovite : Miriam Sokoláková, Aneta Benedigová, Šimon Pekar, Dominika Cigániková, Barbora Peťková, Alexander Pupák, Martin Sušienka a Samuel Mihalčík. Krajské kolo sa uskutoční v priebehu mesiaca február 2019.

  Gratulujeme a do ďalších kôl želáme veľa šťastia.

 • Všetko najlepšie v novom roku 2019

  úprimne želajú

  všetkým návštevníkom našej webovej stránky,

  žiakom, rodičom a priaznivcom školy

  pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

  Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

 • Gratulujeme žiakovi 1.r. Hugovi Barthovi a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

  IJSO (International Junior Science Olympiad) je olympiáda mladých vedcov. Je to súťaž pozostávajúca z úloh z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov do 16 rokov. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Na túto súťaž sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí dosiahnu úspechy v jednotlivých predmetových olympiádach a súťažiach z uvedených odborov. Následne na dvoch celoslovenských výberových kolách, ktoré sa konajú v máji a v septembri sú vybratí 6 najlepší žiaci zo Slovenska, ktorí našu krajinu reprezentujú na medzinárodnom kole.

 • Deň pred Mikulášom sme absolvovali exkurziu do Krakowa. Doobedie bolo zamerané na historické udalosti 2. svetovej vojny. Navštívili sme Schindlerovu fabriku, kde sme sa obrazom i odborným výkladom dozvedeli o veľmi ťažkom živote v danom čase. Prehliadka bola psychicky náročná, ale poskytla nám zamyslenie sa nad tým, že dôležití sú ľudia a nie veci, na čo mnohí zabúdajú v predvianočnom zhone nákupov. Poobede sme sa presunuli na hrad Wawel, kde sme siahli do histórie ešte hlbšie – do obdobia kráľov. Podvečer sme si vychutnali vianočnú atmosféru centra mesta.

 • Študenti našej školy sa vo štvrtok 29. novembra 2019 zúčastnili na pracovnom dni v Európskom parlamente v Štrasburgu. Spoločne so študentami z celkovo 22 európskych krajín prediskutovali témy súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie, bezpečnosťou a ľudskými právami, európskym kultúrnym dedičstvom, budúcnosťou Európy, integráciou migrantov a o zlepšení zamestnanosti mladých ľudí v Európe. Nádherným zavŕšením finálnej realizácie programu Euroscola 2018 boli prehliadky vianočne vyzdobených miest Štrasburg a Paríž, ale najmä celodenný pobyt v Disneylande.

 • Do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktoré sú symbolom

  boja proti AIDS a HIV, sa škola opäť rozhodla zapojiť viacerými aktivitami.
  Kampaň rozbehlo športové podujatie – florbalový turnaj. Záujem súťažiť prejavilo
  v neskorých poobedných hodinách až 38 žiakov, ktorí boli rozdelení do piatich tímov podľa
  jednotlivých ročníkov. Súťažiť chceli aj žiaci, ktorí s florbalom doteraz nemali žiadne
  skúsenosti. Veľkú bojovnosť prejavili najmä prváci, ktorí zvíťazili až v troch zo štyroch
  zápasov v základnom kole.
  V piatok 30. 11. sme si vyvrcholenie kampane pripomenuli pripínaním a nosením
  červenej stužky. Žiaci sa tiež zapojili do vedomostného kvízu, prostredníctvom ktorého si
  preverili znalosti o kampani a chorobe AIDS.
  Všetkým zainteresovaným ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšiu
  spoluprácu v budúcom školskom roku!

 • Štúdium na strednej škole je spojené aj s viacerými tradičnými spoločenskými udalosťami. Začiatkom novembra zvykneme vítať v cechu študentov našich prvákov na podujatí Imatrikulácie. Čas rýchlo letí a tak akoby lusknutím prstov sa žiaci ocitnú v 5tom ročníku, kde im na Stužkovej slávnosti želáme veľa úspechov pri maturitných skúškach a ako symbol šťastia odovzdávame zelenú stužku nádeje.

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria