Menu

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Jozef Ristvej Ris Rozvrh
 
 
Ing. Martina Lojdová Loj Rozvrh
poverená riadením školy
 
 
RNDr. Ľubica Bošanská Bos Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Silvia Babíková Bab Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Stanislav Bartoš Bar Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
Zástupca v triede: III.B
 
 
Mgr. Zuzana Brosinger, PhD. Bro Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: I.C
 
 
Mgr. Katarína Brveníková Bur Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Zástupca v triede: III.A
 
 
Mgr. Veronika Buknová Buk Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Veronika Ďaďová Dad Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: IV.D
 
 
PaedDr. Šárka Dobrotová Dob Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Francúzová Fra Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: II.D
 
 
Mgr. Zuzana Gombárska Goz Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Zástupca v triede: V.B
 
 
Mgr. Michal Gombársky Gom Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Zástupca v triede: I.D
 
 
Mgr. Anna Hamšíková Ham Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Zástupca v triede: II.C
 
 
Mgr. Karol Horníček Hor Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Zástupca v triede: III.D
 
 
Mgr. Katarína Jasenovcová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Kampoš Kamp Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Viera Kampošová Kam Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
 
 
Mgr. Stanislava Karkošiaková Kar Rozvrh
Triedna učiteľka: V.D
Zástupca v triede: V.C
 
 
Mgr. Lenka Katanová Kat Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Zástupca v triede: II.B
 
 
Mgr. Dušan Kolcún, PhD. Kol Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Michal Libič Lib Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.D
Zástupca v triede: IV.A
 
 
PhDr. Beáta Makovická Mak Rozvrh
Učiteľka
 
 
Phillip Merchant, BSc. Mer Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
Zástupca v triede: III.C
 
 
Mgr. Daniela Mičáňová Mic Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Aneta Nagyová Nag Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Mgr. Peter Ničík Nic Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Martina Očková Om Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: I.A
 
 
Brendan Stephen Oswald, MSc., RSA Dip. Osw Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Mohammad Emal Qazizada, PhD. Qaz Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Michal Sadloň Sad Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
Zástupca v triede: II.A
 
 
PaedDr. Katarína Stankovianska Stk Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Zástupca v triede: I.B
 
 
Mgr. Tatiana Stanová Stt Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marián Steiner Stn Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Katarína Vantarová Van Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
Zástupca v triede: V.A
 
 
Mgr. Roman Záborský Zab Rozvrh
Triedny učiteľ: V.C
Zástupca v triede: V.D

© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.01.2020

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  riaditeľka školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  0911 348 411

  Ing. Jozef Ristvej
  zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomické činnosti

  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria