Udalosti v šk.r. 2016-17

Navigácia

 • Imatrikulácie

  Gratulujeme všetkým prvákom k absolvovaniu imatrikulácií čím sa  zaradili do žiackeho stavu na našej škole. Želáme im veľa študijných i osobných úspechov.

  viac foto vo fotoalbume

 • Konzultácie - 24.11.2017

  Vážení​ ​rodičia,​ ​pozývame​ ​vás​ ​na​ ​konzultácie​ ​s​ ​vyučujúcimi​ ​predmetov.  

  Dátum:​ ​24.11.2017

  Čas:​ ​​ ​14.30​ ​–​ ​16.00 

 • Deň otvorených dverí v BGMH 23. novembra 2017

  Vážení rodičia a milí uchádzači o štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu!

  Registrácia bola  z dôvodu naplnenia  kapacity už ukončená!!! Ďakujeme  všetkým za  prejavený záujem  a tešíme sa na  registrovaných návštevníkov vo štvrtok 23.11.2017

                  Hovorí sa, že je lepšie „jedenkrát vidieť ako dvakrát počuť“. Aj to je dobrý dôvod pre návštevu BGMH 23. novembra 2017 (štvrtok). V tento deň sa dvere školy pre vás otvoria, aby ste mohli nazrieť do učební a ďalších priestorov nášho gymnázia.

                  S cieľom umožniť každému návštevníkovi štandardné „nazeranie“ sme pripravili prihlasovanie na Deň otvorených dverí cez elektronickú registráciu. Prihlasovací formulár nájdete na konci textu.

                  V prípade problémov pri registrácii nás môžete kontaktovať na openday@gbas.sk

  Vzhľadom na očakávaný vyšší počet návštevníkov, z dôvodu obmedzených priestorových možností budovy a zabezpečenia plnohodnotného programu organizujeme Deň otvorených dverí  so začiatkom o 8:00 hod program A a so začiatkom o 10:20 hod program B. Obidva programy sú obsahom rovnaké:

  • otvorené hodiny
  • pretestovanie
  • dopoludnie s riaditeľom školy. 


  Program A so začiatkom o 8:00 hod

  8:00 – 8:30          registrácia prihlásených účastníkov

  8:30 – 10:20       otvorené hodiny

  10:40 – 11:50     pretestovanie  

  Program B so začiatkom o 10:20 hod

  10:20 – 10:40     registrácia prihlásených účastníkov

  10:40 – 12:30     otvorené hodiny

  12:40 – 13:50     pretestovanie


                  V aktivite „otvorené hodiny“ návštevníci v skupine do 16 členov sa v sprievode prefekta zúčastnia 3 rôznych vyučovacích hodín. Každá hodina bude trvať 30 minút. Na vyučovacej hodine budete môcť nielen sledovať vyučovací proces, ale sa aj aktívne zúčastniť a položiť otázky vyučujúcemu alebo žiakom. Medzi vyučovacími hodinami bude 10-minútová prestávka.

                  Aktivita „pretestovanie“  je určená uchádzačom o štúdium na BGMH a cieľom je získať konkrétnu predstavu o forme a obsahu a vyskúšať si náročnosť testu z  prijímacích skúšok 2017.

                  „Dopoludnie s riaditeľom školy“ je otvorené neformálne stretnutie návštevníkov
  s riaditeľom BGMH a jeho hosťami – zástupcami zainteresovaných strán, ktorí budú prezentovať nielen proces prijímacieho konania ale aj všetko, čo je spojené s 5-ročným štúdiom a životom v BGMH formou neformálnych rozhovorov a odpoveďami na vaše otázky. Prítomní budú:

  • zástupcovia školských internátov, aby vám odpovedali na otázky súvisiace s bývaním a životom na internáte,
  • riaditeľka Študijného fondu, n.o., ktorá vám predstaví program Pretestovanie pre uchádzačov o štúdium v BGMH
  • zástupcovia Združenia (ZRPŠ) pri BGMH, ktorí vám odpovedia z pohľadu a skúseností rodičov,
  • zástupcovia Alumni Sučany, ktorí vám porozprávajú o možnostiach ďalšieho štúdia na univerzitách a vysokých školách na Slovensku a v zahraničí.

  Dopoludnie s riaditeľom sa uskutoční v Robotníckom dome v Sučanoch (adresa Námestie SNP 120, približne 10 minút pešo od budovy gymnázia do centra obce smerom na námestie). Pre návštevníkov bude pripravené malé občerstvenie (káva, čaj, minerálna voda, suché pečivo).


       Prihlásení účastníci budú zaradení do skupín. Všetky informácie z prihlasovacieho formulára dostanete na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

  Ďakujeme, že ste si pozorne prečítali informácie a svojím zodpovedným prístupom pri vyplnení prihlasovacieho formulára nám pomôžete pripraviť DEŇ, z ktorého si odnesiete čo najviac informácií potrebných pre vaše rozhodnutie podať si vo februári 2018 prihlášku na štúdium práve na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch.

  Tešíme sa na stretnutie

  organizačný tím


  Prihlasovací formulár už nie je dostupný. Registrácia bola ukončená.    


 • KARIS aj tento rok na OPEN DAY

  Obľúbený školský časopis Karis ani tento rok nebude chýbať na Dni otvorených dverí na BGMH. Všetci záujemcovia o štúdium, ale aj ich rodičia a známi, si budú môcť časopis kúpiť priamo v škole alebo v Robotníckom dome.

  Karis je skvelá investícia pre budúcich študentov, pretože ukazuje život na GBASe taký, aký naozaj je, zahŕňa aj pohľad učiteľov a nevynecháva ani zaujímavosti zo sveta. Cena jedného čísla je 1€ a kúpiť si ho budete môcť počas celého štvrtku, teda 23. novembra.

 • Deň otvorených dverí v BGMH 23. novembra 2017

  22. 9. 2017

  Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

  aj v tomto školskom roku pripravujeme pre vás Deň otvorených dverí - Open Day v Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

  23. novembra 2017 (štvrtok).

  Z organizačných dôvodov a s cieľom zabezpečiť plnohodnotný a nerušený program pre návštevníkov je účasť na Open Day  podmienená registráciou, ktorú spustíme po 15.októbri.

  Tešíme sa na stretnutie

  organizačný tím

 • Cvičenie Ochrana života a zdravia

  V pondelok nás navštívili  členovia  Dobrovoľného hasičského zboru v  Sučanoch a prezentovali postupy pri zachraňovaní životov i majetku,  poskytli aj  praktické  ukážky prvej pomoci.  Ďakujeme  a  želáme čo najmenej zásahov.

 • Erasmus+

  V dňoch 25.10. - 5.11.2017 sa 6 žiakov našej školy zúčastnilo na medzinárodnom programe Erasmus+ na projekte s témou "Let's Save Our Planet".

  Prezentačné video:

 • Študentská kvapka krvi

   Ďakujeme všetkým darcom krvi   z radu  predstavenstva obce, učiteľov i žiakov školy  za  ochotu  darovať  to najcennejšie.

  Milé darkyne a milí darcovia,som veľmi rada, že máme za sebou ďalšiu úspešnú akciu, ktorá si vyžaduje nielen ohodlanie, ale aj kus odvahy podeliť sa s najvzácnejšou tekutinou na svete. Veľmi nás teší vysoký počet darcov, ktorý prekročil všetky očakávania. Študentskej kvapky krvi sa zúčastnilo až 42 záujemcov, z ktorých 39 krv aj darovalo. Je to úžasné číslo aj vzhľadom na počet stúpajúcich chorôb s prichádzajúcou zimou. Vážim si naozaj každého, kto sa odhodlal darovať kúsok seba samého. K záchrane ľudského života je to najmenej, čo môžeme urobiť, a zároveň to najviac, čo môžeme darovať. AJ preto mi napadá len stručné konštatovanie: ste úžasní! Verím, že sa nám najbližšie podarí zorganizovať aj Valentínsku kvapku krvi, ktorá bude prebiehať v mesiacoh február a marec. Už teraz sa na to tešíme!Z CELÉHO SRDCA ÚPRIMNE ĎAKUJEME!

                                                                                                                            za celý organizačný tím D.Mičáňová

 • Cena vojvodu z Edinburgu

  ..gratulujeme Michaelovi Dobrotovi a želáme veľa ďalších úspechov...

 • Microsoft ŠTC- pre študentov zaujímajúcich sa o IT

  Zaujíma ťa IT, chceš spoznať ako to funguje v Microsofte, zdokonaliť sa v prezentačných zručnostiach, alebo sa naučiť niečo o Microsoft Office, sieťach či programovaní? Máš chuť sa rozvíjať a makať na sebe a mať niečo navyše od svojich rovesníkov? Tak potom je Microsoft ŠTC niečo pre teba.

   

  Čo je Microsoft ŠTC?

  Microsoft ŠTC je elitný program pre stredoškolákov, ktorí majú chuť sa vzdelávať a rozvíjať svoje schopnosti v oblasti IT. Ponúka možnosti spoznávať zaujímavých ľudí z tohto odvetvia, zúčastňovať sa rôznych konferencií ale aj stáže či letnej školy v Microsofte. Program nie je len pre ľudí čo programujú alebo majú odborné skúsenosti s prácou s technológiami. Najpodstatnejšia je chuť sa rozvíjať, učiť a zodpovedný prístup. Program je plne preplatený spoločnosťou Microsoft a jediné, čo musíte obetovať je váš čas a ochota.

   

  Ako prebieha prihlasovanie?

  Prihlásiť do programu sa dá do 24.11. na webovej stránke stc.microsoft.sk. Ďalšou fázou sú neformálne pohovory cez Skype konajúce sa v decembri a poslednou fázou je výberové konanie v Bratislave, ktoré prebehne tiež v decembri. Počas konania musíte za pomoci krátkej prezentácie presvedčiť porotu, že práve vy ste jeden z uchádzačov, ktorí si zaslúžia miesto v ŠTC. Výsledky sa dozviete mailom.

   

  Ako vyzerá začiatok?

  Ak ste jeden z tých, ktorých vyberú, stretnete sa prvý krát v Bratislave, sídle slovenského Microsoftu. Na úvodnom stretnutí sa dozviete všetky potrebné informácie, spoznáte skvelý kolektív a aj dvoch ľudí, ktorí zastrešujú celý tento program – Zuzku Molčanovú a Jiřího Chytila. Od teraz už je všetko na tom, akú chuť máte sa vzdelávať a koľko času a energie ste schopný obetovať.

   

  Čo mne prinieslo ŠTC?

  Program sa delí na tri trimestre. Momentálne som v druhom, a už som spoznal veľa zaujímavých ľudí, zúčastnil sa množstva konferencií, ale aj týždňovej stáže v Microsofte či Letnej školy. Na stretnutiach, čo bývajú v Bratislave, je vždy pripravený obohacujúci program a väčšinou príde aj nejaký zaujímavý externý hosť.

   

  Prihlásiť sa môžeš do 24. novembra na stránke stc.microsoft.sk. Tešíme sa na teba!

  text a foto :  Jakub Arbet, 3.roč.

 • Halloween

  Každoročne v tomto  období zažíva škola netradičnú atmosféru - po  chodbách sa premávajú duchovia, strašidlá a  iné kreatúry.

 • Štipendium na štúdium v zahraničí

  Vo štvrtok, 26.10., sa uskutočnila beseda s Katarínou Krížkovou z Open Society Foundation, ktorá ponúka štipendiá pre študentov gymnázií na súkromné školy v USA a Veľkej Británii. Zúčastnili sa aj absovelti programu ASSIST Kristína Benediková (Y5) a Christian Filt (Y4), ktorí hovorili o svojich skúsenostiach v zahraničí. Nádejní budúci štipendisti z prvého a druhého ročníka prejavili veľký záujem a dúfame, že sa im podarí prebojovať sa až do zahraničia.

 • Medzinárodný deň školských knižníc u nás

  Dňa 23. 10. 2017  sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc uskutočnilo čítanie vybraných titulov od rôznych autorov. Počas dňa si žiaci mohli zakúpiť knihy. Cieľom podujatia bolo podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Veríme, že sa Vám podujatie páčilo a tešíme sa na ďalší ročník. 

 • The Autumn Academy

  Between October 18th and 21st, 2017 our teachers took part in The Autumn Academy: Democratic School for All in Bratislava. The training course was aimed at strengthening a culture of democracy and inclusiveness at schools through further development of participants´ competences in Citizenship and Human Rights Education. Our school team has been preparing an action plan. The last phase of the project is the implementation of the action plan. The teachers returned with very positive experiences and are ready to use their knowledge in our school.

  We enclose some photos from The Autumn Academy. 

 • Sučiansky debatný turnaj

  Debatnú sezónu 2017/2018 sme otvorili Sučianskym debatným turnajom, kde rezonovali názory na dvojakú kvalitu potravín v EÚ a dôležitosť európskeho kultúrneho dedičstva. Tento ročník turnaja prebehol v rámci projektu Euroscola, do ktorého sme sa po roku opäť zapojili. Bol prvou príležitosťou pre našich nových debatérov zmerať si sily. Kto zvíťazil? Tím DeJoBa v zložení Barbora Papíková, Jozef Vaňko a Denis Gero. Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

 • Spoznali sme ďalšiu z (ne)poznaných tvárí W. Shakespeara

  Niet  sporu o tom, že Skrotenie zlej ženy (uvádzané aj ako Skrotenie čertice) sa otvorene hlási k renesančnej bujarosti, k radostnému vyvádzaniu, k rozkoši fabulovať a vymýšľať, vyludzovať úsmev a radosť. Divadelný kritik V. Štefko  však uvádza: „Režisér najnovšieho uvedenia Skrotenia zlej ženy v Činohre Slovenského národného divadla, Peter Mikulík, sa rozhodol pre iný prístup a posunul poetiku tvorby  skôr k francúzskemu rokoku. Vytvoril inscenáciu uhladenú, solídnu i vkusnú, slovom peknoduchú a tiež pekne upratanú.“

  Napriek tomu mnohí študenti zostali zaskočení  scénami, ktoré už uhladenú bujarosť a vyvádzanie  sprostredkovali. Na tomto príklade vidíme, aké je dôležité neustále rozširovať vedomosti o svetovo známych autoroch, ktorí sú často vnímaní a škatuľkovaní do jedného žánru (napr. tragédie). Aj preto sme veľmi radi, že 45 žiakov našej školy mohlo priamou účasťou na divadelnom predstavení v SND v Bratislave spoznať ďalšiu z doteraz nepoznaných tvárí W. Shakespeara.

 • Historicky prví bronzoví absolventi Duke of Edinburgh

  V minulom školskom roku sa naša škola po prvýkrát zapojila do programu The Duke of Edinburgh´s International Award. Spomedzi desiatich účastníkov sa piatim – Dominike Cigánikovej, Michaelovi Dobrotovi, Kataríne Karásekovej, Dominike Kovačovičovej a Zuzane Nikodemovej - podarilo úspešne splniť všetky ciele bronzovej úrovne, a tak si dňa 18. septembra 2017 na Trenčianskom hrade slávnostne prevzali ocenenie. Cenu im odovzdal  veľvyslanec Spojeného kráľovstva Andrew Garth a Peter Irikovský.

  Oceneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri plnení cieľov striebornej úrovne.

 • Certifikát

 • Adaptačný program prvého ročníka

  8. 9. 2017

  ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ

  Tak a je to oficiálne – prváci sa úspešne adaptovali a po týždni plnom zážitkov sú pripravení vykročiť inou formou zábavy – formou učenia a vzdelávania sa. Adaptačný týždeň všetci prežili v zdraví, hoci sa to nezaobišlo bez otlakov a zodratých topánok. Náročný sa ukázal najmä výstup na chatu pod Magurou, ktorý preveril nielen pevnosť obuvi, ale aj schopnosť vzájomne si pomôcť a povzbudiť sa. Niektorí si pri chate zahrali šach, iní opekali jablká, banány či pizza rožky.

  Počas 4 dní sa taktiež spoznávali Sučany( teraz už všetci vedie aké čísla sú to na evanjelickom kostole), Martin( Múzeum Andreja Kmeťa sa niesol v znamení krochkania a smiechu) či areál školy. Prváci sa porozprávali s pánom riaditeľom, dvomi psychologičkami, zúčastnili debaty debatného krúžku a dozvedeli, že kluby čakajú len na nich. Veríme, že zvyšok roka sa bude niesť v podobnom radostnom duchu.

    

     

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria