• Internát

    • Žiaci BGMH môžu byť ubytovaný na internátoch:
      

     • Stredná odborná škola dopravná, Martin

     Prihlášky je potrebné odovzdať do 30.mája 2021.

     Viac informácií na stránke internátu http://www.sosd.sk/skolsky_internat.htm

      

     • Stredná priemyselná škola technická, Martin

     Prihlášky je potrebné odovzdať do 30.júna 2021.

     Viac informácií na stránke internátu https://spsmt.sk/o-nas-si/