• Školský parlament

     • Členovia

     • Členovia  Školského parlamentu
      v školskom roku 2022/2023

      Members of the Students´ Council

       

       

      Prvý ročník

      Year 1

      Ema Buganová

      Phillip Angelov

      Druhý ročník

      Year 2

      Barbora Svitková

      Ema Donátová

      Tretí ročník

      Year 3

      Karolína Gregorová

      Andrej Šušol

      Štvrtý ročník

      Year 4

      Tabita Mikušová

      Adrián Boguský

      Ondrej Štrkolec

      Piaty ročník

      Year 5

      Natália Michalcová

       

       

      Predseda ŠP: Tabita Mikušová

      Podpredseda ŠP: Andrej Šušol

      Koordinátor ŠP: Mgr. Stanislav Bartoš

      Zástupca žiakov v Rade školy: Ema Donátová