• Karis je náš školský časopis, ktorý vychádza štvrťročne. Bol založený v roku 2011 vtedajším žiakom Kristiánom Filipom a počas prvých rokov svojej existencie bol vydávaný vďaka podpore Sučany Alumni. Za posledných desať rokov sa vo vedení vystriedalo desať šéfredaktorov, niektorí v tejto pozícii strávili roky, iní iba mesiace. Dnes je šéfredaktorkou žiačka IV.C triedy Karolína Gregorová.

    Garanti sa pri Karise vystriedali dvaja, prvou bola PhDr. Beáta Makovická, momentálne je garantom Mgr. Marián Steiner. Náš školský časopis slúži ako médium pre názory našich žiakov, avšak nájdete v ňom i typické stĺpčeky, rozhovory, recenzie... Prispievajú do neho najmä žiaci, i keď sa v ňom občas vyskytne aj článok z učiteľských radov, či od absolventa.

    Karis sa taktiež pravidelne zapája do celoslovenskej súťaže školských časopisov Štúrovo pero, kde sme naposledy obsadili 3. miesto.

    šéfredaktorka - Karolína Gregorová
    zástupcovia šéfredaktorky - Kristína Janíková, Katarína Janšová, Samuel Michlík
    grafika - Lea Hlinová, Karolína Čurná
    sociálne siete - Tabita Mikušová
    zodpovedný pedagóg - Mgr. Marián Steiner