• Karis je náš školský časopis, ktorý vychádza štvrťročne. Bol založený v roku 2011 vtedajším žiakom Kristiánom Filipom a počas prvých rokov svojej existencie bol vydávaný vďaka podpore Sučany Alumni. Za posledných desať rokov sa vo vedení vystriedalo desať šéfredaktorov, niektorí v tejto pozícii strávili roky, iní iba mesiace. Dnes je šéfredaktorou žiačka V.A Terézia Slyšková.

    Garanti sa pri Karise vystriedali dvaja, prvou bola PhDr. Beáta Makovická, momentálne je garantom Mgr. Marián Steiner. Náš školský časopis slúži ako médium pre názory našich žiakov, avšak nájdete v ňom i typické stĺpčeky, rozhovory, recenzie... Prispievajú do neho najmä žiaci, i keď sa v ňom občas vyskytne aj článok z učiteľských radov, či od absolventa.

    Karis sa taktiež pravidelne zapája do celoslovenskej súťaže školských časopisov Štúrovo pero, kde sme naposledy získali Cenu televízie Markíza 3. stupňa.

     

    šéfredaktorka - Terézia Slyšková
    zástupca šéfredaktorky - Tomáš Košárek
    grafika - Richard Ďurina, Terézia Mičková
    sociálne siete - Katarína Hojová
    zodpovedný padagóg - Mgr. Marián Steiner