Menu

Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: gbas(at)gbas(dot)sk alebo +421 43 4 293 474 Ing. Martina Lojdová riaditeľka školy 0911 348 415 RNDr. Ľubica Bošanská zástupkyňa pre teoretické vyučovanie 0911 348 411 Ing. Jozef Ristvej zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomické činnosti sekretariát riaditeľa školy 0911 348 424 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľa/ku predmetu ekonomika   Mám záujem

Úväzok:skrátený úväzok: 4 hodiny týždenne
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štátna jazyková skúška z anglického jazyka C1 alebo medzinárodný jazykový certifikát z anglického jazyka na úrovni C1.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 20. 8. 2019 na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany alebo mailom na gbas@gbas.sk.
 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  riaditeľka školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  0911 348 411

  Ing. Jozef Ristvej
  zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomické činnosti

  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria