• Pracovné ponuky

  • Upratovačka

    

   Informácie o pracovnom mieste

   Miesto výkonu práce:  Komenského 215, Sučany
   Termín nástupu:          18.3.2024
   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  15.3.2024
   Rozsah úväzku:  100%
   Počet študentov školy:  451
   Platové podmienky: 
   Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
    

   Požiadavky na uchádzača

   Ďalšie požiadavky:
   Prax na pracovnú pozíciu upratovačka vítaná, nie je však podmienkou.

    

   Učiteľ/ka SŠ

    

   Informácie o pracovnom mieste

   Miesto výkonu práce:  Komenského 215, Sučany
   Aprobácia:   Anglický jazyk v kombinácii s iným predmetom
   Termín nástupu:   1.9.2024
   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  31.5.2024
   Rozsah úväzku:  100%
   Počet študentov školy:  451
   Platové podmienky: 
   Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
   Benefit: jednorázový nástupný bonus 200€
    

   Požiadavky na uchádzača

   Znalosť práce s PC:  word, excel, internet
   Vzdelanie:   Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

    

   Učiteľ/ka SŠ

    

   Informácie o pracovnom mieste

   Miesto výkonu práce:  Komenského 215, Sučany
   Aprobácia:   Matematika, Informatika
   Termín nástupu:   1.9.2024
   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  31.5.2024
   Rozsah úväzku:  100%
   Počet študentov školy:  451
   Platové podmienky: 
   Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
   Benefit: jednorázový nástupný bonus 200€
    

   Požiadavky na uchádzača

   Znalosť práce s PC:  word, excel, internet
   Vzdelanie:   Vzdelanie príslušného predmetu s aprobáciou anglický jazyk alebo štátnou jazykovou skúškou z anglického jazyka - C1 v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 Z. z.

    

   Učiteľ/ka SŠ

    

   Informácie o pracovnom mieste

   Miesto výkonu práce:  Komenského 215, Sučany
   Aprobácia:   Prírodovedné predmety (biológia, fyzika, chémia)
   Termín nástupu:   1.9.2024
   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  31.5.2024
   Rozsah úväzku:  100%
   Počet študentov školy:  451
   Platové podmienky: 
   Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
   Benefit: jednorázový nástupný bonus 200€
    

   Požiadavky na uchádzača

   Znalosť práce s PC:  word, excel, internet
   Vzdelanie:   Vzdelanie príslušného prírodovedného predmetu s aprobáciou anglický jazyk alebo štátnou jazykovou skúškou z anglického jazyka - C1 v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 Z. z.

    

   Kontaktné informácie

   Adresa školy alebo zariadenia
   Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
   Komenského 215
   03852 Sučany
   https://gbas.edupage.org/
   0434293474, 0434293086
    
   Kontaktná osoba
   Veronika Ondrlová
   0911348424