• Prijímacie skúšky

        • Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu budú zverejnené v priebehu decembra 2020.