• Prijímacie skúšky

     • Prosíme všetkých uchádzačov o štúdium, aby priebežne sledovali  web stránku našej školy. 

      Všetky prípadné zmeny v organizácii prijímacích skúšok a kritériách na prijatie budú v súlade s pokynmi Ministerstva školstva SR zverejnené na web stránke školy. 

       

      Prijímacia skúška sa bude konať v zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810:

      • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

      • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

       

      V zmysle usmernenia pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23.2.2021 (usmernenie.pdf) bude Bilingválne gymnázium Milana Hodžu akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:

      • elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém,

      • v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy. 

       

       

      Dokument:  Informácie ku prijímacím skúškam.pdf