• Prijímacie skúšky

        • Vzhľadom na situáciu spojenú s Covid-19 budú informácie k prijímaciemu konaniu zverejnené v priebehu januára 2021.