• Hodžov novinový článok

    • 14. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

     Hodžov novinový článok 2021

      

     ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 14. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2021 na tému:

     Ako žiť a vnímať svet otvorenými očami

     Motto:  Pán Boh mi nedal oči preto, aby som chodil slepý.“

     Martin Martinček, významný slovenský fotograf

      

     Podmienky súťaže:

     1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na   Slovensku a v zahraničí).
     2. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu v MS Word na adresu: sutaz@zsmh.sk
     3. Do predmetu správy uveďte: Súťaž-HNČ-PRIEZVISKO a MENO.
     4. Termín doručenia prác: najneskôr do 31. 5. 2021.
     5. Maximálny rozsah práce: 2 strany - formát A4 = 60 riadkov.
     6. Maximálny počet prác z jednej školy: 5.
     7. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
     8. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:
     • meno a priezvisko súťažiaceho
     • vek a navštevovaný ročník
     • presný názov a adresu navštevovanej školy
     • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy/učiteľa
     • meno učiteľa

      

     Hodnotiaca porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov.

     Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme, ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže.                                                                    

     Termín slávnostného vyhodnotenia je predpokladaný na 22.6.2021 (podľa aktuálnej situácie) v bratislavskom Pálffyho paláci. 

     Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk

      

     Poznámka

     Vážení učitelia,

     veľmi si ceníme, že sa s Vašimi žiakmi zapájate do súťaže Hodžov novinový článok a venujete im svoj čas a hodnotné rady.

     Budeme vďační, ak sa pokúsite aj v čase dištančného vzdelávania motivovať deti k napísaniu úvahy, prípadne iného útvaru, na danú tému a prosíme Vás, aby ste ostali žiakom nápomocní pri uchopení témy. Po skúsenostiach z predošlých ročníkov žiakom odporúčame nevkladať do prác ďalšie citáty, ktoré zvyknú odkloniť žiakov od podstaty a myšlienok ich prác.

     Do 14.ročníka HNČ sme vybrali osobnosť slovenského advokáta a významného liptovského fotografa Martina Martinčeka (31.1.1913 Liptovský Peter  – 24.5.2004 Liptovský Mikuláš) a jeho citát: Pán Boh mi nedal oči preto, aby som chodil slepý.“, ktorý inšpiroval vyhlasovateľa k zadanej téme:

     Ako žiť a vnímať svet otvorenými očami

     Veríme, že práve ťažká situácia, ktorú všetci na Slovensku prežívame, mení pohľad detí na okolitý svet a umožní im vidieť doterajšiu všednosť dní inými očami.  Kiež by uvažovanie o nadčasovom citáte Milana Martinčeka prinieslo ono očakávané „otvorenie očí“ nielen deťom, ale aj nám starším.  

     Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

     Miroslav Pekník, odborný garant súťaže ÚPV SAV

     Pavol Kršák, šéfredaktor vydavateľstva VEDA

     Juraj Valent, zodpovedný za súťaž, ZŠ s MŠ Milana Hodžu (valent@zsmh.sk, sutaz@zsmh.sk)