• Prijímacie skúšky

     • Prosíme všetkých uchádzačov o štúdium, aby priebežne sledovali  web stránku našej školy. 
      Všetky prípadné zmeny v organizácii prijímacích skúšok a kritériách na prijatie budú v súlade s pokynmi Ministerstva školstva SR zverejnené na web stránke školy. 
      Prijímacia skúška sa bude konať v zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810:
      • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
      • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.