• Prijímacie skúšky

    • Poradie Kód testu Olympiády
     Súťaže
     VVV Test 1 Test 2 Spolu Spĺňa podmienky Výsledok
     1 209 30 60 160 180 430 úspešný Prijatý
     2 221 25 60 152 175 412 úspešný Prijatý
     3 271 10 60 156 185 411 úspešný Prijatý
     4 275 20 60 156 175 411 úspešný Prijatý
     5 260   60 146 195 401 úspešný Prijatý
     6 169   60 161 180 401 úspešný Prijatý
     7 166   60 145 195 400 úspešný Prijatý
     8 206   60 160 180 400 úspešný Prijatý
     9 319 10 60 144 185 399 úspešný Prijatý
     10 446 10 60 156 170 396 úspešný Prijatý
     11 331 15 60 141 180 396 úspešný Prijatý
     12 197 5 60 154 175 394 úspešný Prijatý
     13 194 40 60 103 190 393 úspešný Prijatý
     14 218 20 60 141 170 391 úspešný Prijatý
     15 360   60 143 185 388 úspešný Prijatý
     16 108 20 60 112 195 387 úspešný Prijatý
     17 186   60 136 190 386 úspešný Prijatý
     18 207 5 60 134 185 384 úspešný Prijatý
     19 175   60 141 180 381 úspešný Prijatý
     20 324 10 60 130 180 380 úspešný Prijatý
     21 182 10 60 160 150 380 úspešný Prijatý
     22 138 5 60 139 175 379 úspešný Prijatý
     23 152   60 143 175 378 úspešný Prijatý
     24 376   60 152 165 377 úspešný Prijatý
     25 506   60 141 175 376 úspešný Prijatý
     26 257   60 161 155 376 úspešný Prijatý
     27 189 20 60 111 185 376 úspešný Prijatý
     28 238   60 154 160 374 úspešný Prijatý
     29 456   60 142 170 372 úspešný Prijatý
     30 114   60 136 175 371 úspešný Prijatý
     31 342 10 60 116 185 371 úspešný Prijatý
     32 417 10 60 109 190 369 úspešný Prijatý
     33 103   60 137 170 367 úspešný Prijatý
     34 490 15 60 142 150 367 úspešný Prijatý
     35 232   60 141 165 366 úspešný Prijatý
     36 117 5 60 141 160 366 úspešný Prijatý
     37 484 5 60 129 170 364 úspešný Prijatý
     38 245   60 138 165 363 úspešný Prijatý
     39 277   60 136 165 361 úspešný Prijatý
     40 157 10 60 126 165 361 úspešný Prijatý
     41 120   50 145 165 360 úspešný Prijatý
     42 320   60 120 180 360 úspešný Prijatý
     43 187   60 140 160 360 úspešný Prijatý
     44 115 10 60 135 155 360 úspešný Prijatý
     45 230   60 119 180 359 úspešný Prijatý
     46 225   55 142 160 357 úspešný Prijatý
     47 297   60 127 170 357 úspešný Prijatý
     48 192   60 142 155 357 úspešný Prijatý
     49 158 25 60 122 150 357 úspešný Prijatý
     50 228   55 111 190 356 úspešný Prijatý
     51 309   55 146 155 356 úspešný Prijatý
     52 340   60 121 175 356 úspešný Prijatý
     53 141   60 136 160 356 úspešný Prijatý
     54 441 5 60 126 165 356 úspešný Prijatý
     55 303   60 115 180 355 úspešný Prijatý
     56 272   60 109 185 354 úspešný Prijatý
     57 131   60 114 180 354 úspešný Prijatý
     58 383 5 60 89 200 354 úspešný Prijatý
     59 240   60 108 185 353 úspešný Prijatý
     60 216   60 117 175 352 úspešný Prijatý
     61 374   60 122 170 352 úspešný Prijatý
     62 313   60 122 170 352 úspešný Prijatý
     63 513   60 137 155 352 úspešný Prijatý
     64 217   60 137 155 352 úspešný Prijatý
     65 159 10 60 147 135 352 úspešný Prijatý
     66 366   60 131 160 351 úspešný Prijatý
     67 143 10 60 111 170 351 úspešný Prijatý
     68 357 10 60 135 145 350 úspešný Prijatý
     69 299 30 60 100 160 350 úspešný Prijatý
     70 137   60 104 185 349 úspešný Prijatý
     71 251   60 129 160 349 úspešný Prijatý
     72 310 10 60 94 185 349 úspešný Prijatý
     73 163   60 108 180 348 úspešný Prijatý
     74 414   60 133 155 348 úspešný Prijatý
     75 247   60 138 150 348 úspešný Prijatý
     76 170   60 127 160 347 úspešný Prijatý
     77 243   60 126 160 346 úspešný Prijatý
     78 215   45 130 170 345 úspešný Prijatý
     79 124   60 125 160 345 úspešný Prijatý
     80 274 10 55 120 160 345 úspešný Prijatý
     81 109   50 144 150 344 úspešný Prijatý
     82 448   60 129 155 344 úspešný Prijatý
     83 185 10 60 109 165 344 úspešný Prijatý
     84 121   50 128 165 343 úspešný Prijatý
     85 296   60 108 175 343 úspešný Prijatý
     86 330   60 118 165 343 úspešný Prijatý
     87 118   60 117 165 342 úspešný Prijatý
     88 213   60 122 160 342 úspešný Prijatý
     89 404   60 127 155 342 úspešný Prijatý
     90 224   60 121 160 341 úspešný Prijatý
     91 388   60 126 155 341 úspešný Prijatý
     92 223   60 126 155 341 úspešný Prijatý
     93 298   60 115 165 340 úspešný Prijatý
     94 146   60 125 155 340 úspešný Prijatý
     95 527   60 130 150 340 úspešný Prijatý
     96 471 10 60 110 160 340 úspešný Prijatý
     97 453   60 124 155 339 úspešný Prijatý
     98 174   60 124 155 339 úspešný Prijatý
     99 315   60 124 155 339 úspešný Prijatý
     100 -           náhradný termín  
     101 107 10 60 119 150 339 úspešný Neprijatý
     102 142   50 113 175 338 úspešný Neprijatý
     103 101   55 118 165 338 úspešný Neprijatý
     104 172   60 108 170 338 úspešný Neprijatý
     105 483   60 102 175 337 úspešný Neprijatý
     106 287   60 132 145 337 úspešný Neprijatý
     107 220   60 137 140 337 úspešný Neprijatý
     108 259   60 136 140 336 úspešný Neprijatý
     109 305   60 141 135 336 úspešný Neprijatý
     110 478   60 110 165 335 úspešný Neprijatý
     111 463 5 60 115 155 335 úspešný Neprijatý
     112 253 10 60 129 135 334 úspešný Neprijatý
     113 514   55 123 155 333 úspešný Neprijatý
     114 195   60 148 125 333 úspešný Neprijatý
     115 162   50 122 160 332 úspešný Neprijatý
     116 203   60 92 180 332 úspešný Neprijatý
     117 199   60 117 155 332 úspešný Neprijatý
     118 393 5 60 142 125 332 úspešný Neprijatý
     119 497   60 115 155 330 úspešný Neprijatý
     120 276   60 120 150 330 úspešný Neprijatý
     121 396   60 125 145 330 úspešný Neprijatý
     122 449 10 60 110 150 330 úspešný Neprijatý
     123 384   50 123 155 328 úspešný Neprijatý
     124 147 5 50 108 165 328 úspešný Neprijatý
     125 405   60 101 165 326 úspešný Neprijatý
     126 469 5 60 126 135 326 úspešný Neprijatý
     127 494   60 85 180 325 úspešný Neprijatý
     128 410   60 130 135 325 úspešný Neprijatý
     129 148 5 60 115 145 325 úspešný Neprijatý
     130 135   50 129 145 324 úspešný Neprijatý
     131 367   60 129 135 324 úspešný Neprijatý
     132 302   60 113 150 323 úspešný Neprijatý
     133 454   60 128 135 323 úspešný Neprijatý
     134 306   60 107 155 322 úspešný Neprijatý
     135 116 5 60 117 140 322 úspešný Neprijatý
     136 318 5 50 106 160 321 úspešný Neprijatý
     137 329   55 121 145 321 úspešný Neprijatý
     138 270   60 106 155 321 úspešný Neprijatý
     139 359   60 111 150 321 úspešný Neprijatý
     140 419   60 80 180 320 úspešný Neprijatý
     141 132   50 129 140 319 úspešný Neprijatý
     142 495   50 138 130 318 úspešný Neprijatý
     143 347   60 78 180 318 neúspešný Neprijatý
     144 262   60 103 155 318 úspešný Neprijatý
     145 205   60 108 150 318 úspešný Neprijatý
     146 173   45 127 145 317 úspešný Neprijatý
     147 489   60 127 130 317 úspešný Neprijatý
     148 395   60 127 130 317 úspešný Neprijatý
     149 256 5 45 121 145 316 úspešný Neprijatý
     150 517   50 121 145 316 úspešný Neprijatý
     151 524   60 121 135 316 úspešný Neprijatý
     152 499   50 109 155 314 úspešný Neprijatý
     153 261   60 93 160 313 úspešný Neprijatý
     154 470   60 108 145 313 úspešný Neprijatý
     155 344   60 102 150 312 úspešný Neprijatý
     156 249 10 0 126 175 311 úspešný Neprijatý
     157 237   55 86 170 311 úspešný Neprijatý
     158 128   55 116 140 311 úspešný Neprijatý
     159 503   60 126 125 311 úspešný Neprijatý
     160 505   50 135 125 310 úspešný Neprijatý
     161 241   50 145 115 310 úspešný Neprijatý
     162 386   60 115 135 310 úspešný Neprijatý
     163 233   50 139 120 309 úspešný Neprijatý
     164 379   55 124 130 309 úspešný Neprijatý
     165 307   60 104 145 309 úspešný Neprijatý
     166 323   60 104 145 309 úspešný Neprijatý
     167 487   60 119 130 309 úspešný Neprijatý
     168 361   55 118 135 308 úspešný Neprijatý
     169 279   60 78 170 308 neúspešný Neprijatý
     170 144   60 118 130 308 úspešný Neprijatý
     171 264   60 122 125 307 úspešný Neprijatý
     172 439   60 127 120 307 úspešný Neprijatý
     173 214 5 60 107 135 307 úspešný Neprijatý
     174 474   60 111 135 306 úspešný Neprijatý
     175 311   0 135 170 305 úspešný Neprijatý
     176 380   60 140 105 305 úspešný Neprijatý
     177 337 20 60 70 155 305 neúspešný Neprijatý
     178 372   60 89 155 304 úspešný Neprijatý
     179 322   60 129 115 304 úspešný Neprijatý
     180 113   35 123 145 303 úspešný Neprijatý
     181 486   35 128 140 303 úspešný Neprijatý
     182 198   45 103 155 303 úspešný Neprijatý
     183 106   60 93 150 303 úspešný Neprijatý
     184 472   60 118 125 303 úspešný Neprijatý
     185 434   45 132 125 302 úspešný Neprijatý
     186 278   60 92 150 302 úspešný Neprijatý
     187 171   55 116 130 301 úspešný Neprijatý
     188 222   60 121 120 301 úspešný Neprijatý
     189 327   60 120 120 300 úspešný Neprijatý
     190 252   60 94 145 299 úspešný Neprijatý
     191 418   60 109 130 299 úspešný Neprijatý
     192 373   60 114 125 299 úspešný Neprijatý
     193 467   60 124 115 299 úspešný Neprijatý
     194 208   50 83 165 298 úspešný Neprijatý
     195 219   60 93 145 298 úspešný Neprijatý
     196 160 25 40 128 105 298 úspešný Neprijatý
     197 522 5 60 128 105 298 úspešný Neprijatý
     198 184   45 117 135 297 úspešný Neprijatý
     199 475   45 132 120 297 úspešný Neprijatý
     200 476   60 77 160 297 neúspešný Neprijatý
     201 164   60 92 145 297 úspešný Neprijatý
     202 504   60 102 135 297 úspešný Neprijatý
     203 341   60 112 125 297 úspešný Neprijatý
     204 105   55 111 130 296 úspešný Neprijatý
     205 123   60 121 115 296 úspešný Neprijatý
     206 130   50 125 120 295 úspešný Neprijatý
     207 188   60 85 150 295 úspešný Neprijatý
     208 339   60 95 140 295 úspešný Neprijatý
     209 512   60 120 115 295 úspešný Neprijatý
     210 445   50 99 145 294 úspešný Neprijatý
     211 285   60 74 160 294 neúspešný Neprijatý
     212 202   60 104 130 294 úspešný Neprijatý
     213 368   60 124 110 294 úspešný Neprijatý
     214 428 5 60 109 120 294 úspešný Neprijatý
     215 485   55 113 125 293 úspešný Neprijatý
     216 387   60 123 110 293 úspešný Neprijatý
     217 145   45 127 120 292 úspešný Neprijatý
     218 258   50 72 170 292 neúspešný Neprijatý
     219 193   50 112 130 292 úspešný Neprijatý
     220 362 10 40 132 110 292 úspešný Neprijatý
     221 111   60 112 120 292 úspešný Neprijatý
     222 104   60 101 130 291 úspešný Neprijatý
     223 389   60 121 110 291 úspešný Neprijatý
     224 403 15 60 111 105 291 úspešný Neprijatý
     225 332   50 105 135 290 úspešný Neprijatý
     226 328   55 65 170 290 neúspešný Neprijatý
     227 468   45 134 110 289 úspešný Neprijatý
     228 150   55 114 120 289 úspešný Neprijatý
     229 377   60 94 135 289 úspešný Neprijatý
     230 364   60 109 120 289 úspešný Neprijatý
     231 168   60 109 120 289 úspešný Neprijatý
     232 191   60 88 140 288 úspešný Neprijatý
     233 397 5 55 93 135 288 úspešný Neprijatý
     234 190   60 123 105 288 úspešný Neprijatý
     235 413   50 132 105 287 úspešný Neprijatý
     236 444   55 102 130 287 úspešný Neprijatý
     237 370   50 116 120 286 úspešný Neprijatý
     238 345   55 86 145 286 úspešný Neprijatý
     239 509   50 125 110 285 úspešný Neprijatý
     240 176   60 80 145 285 úspešný Neprijatý
     241 425   60 95 130 285 úspešný Neprijatý
     242 501   60 115 110 285 úspešný Neprijatý
     243 392   50 114 120 284 úspešný Neprijatý
     244 149   60 99 125 284 úspešný Neprijatý
     245 422   50 88 145 283 úspešný Neprijatý
     246 520   60 118 105 283 úspešný Neprijatý
     247 436   60 62 160 282 neúspešný Neprijatý
     248 316 5 40 81 155 281 úspešný Neprijatý
     249 178   60 76 145 281 neúspešný Neprijatý
     250 161   60 86 135 281 úspešný Neprijatý
     251 177   60 106 115 281 úspešný Neprijatý
     252 246   60 116 105 281 úspešný Neprijatý
     253 102   60 131 90 281 úspešný Neprijatý
     254 263   60 80 140 280 úspešný Neprijatý
     255 288   60 110 110 280 úspešný Neprijatý
     256 292   60 110 110 280 úspešný Neprijatý
     257 119   0 119 160 279 úspešný Neprijatý
     258 289   50 109 120 279 úspešný Neprijatý
     259