• Školský psychológ

    • Mgr. Jiří Šustr

     e-mail: jiri.sustr@gbas.sk

      

     Konzultačné hodiny 

     Pondelok 8:00 - 16:00
     Utorok 8:00 - 16:00
     Streda 8:00 - 16:00
     Štvrtok 8:00 - 16:00
     Piatok 8:00 - 16:00

     Termín stretnutia si rezervujte emailom na jiri.sustr@gbas.sk. Konzultácie a poradenstvo prebieha online formou pomocou aplikácie Zoom.

      

     Psychologické služby

     • problémy s učením, sústredením sa

     • podpora a pomoc pri riešení osobných problémov

     • zlepšenie vzťahov v škole, v rovesníckych skupinách

     • kariérne a psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii

     • problém trémy, obavy zo skúšania, anticipácia neúspechu

     • problematika frustračnej tolerancie a predchádzanie stresu

     • podpora a pomoc v kríze, riešenie nežiaducich psychologických dôsledkov krízového stavu

     • individuálny koučing učiteľov zameraný na podporu riešenia problémov v triedach a prístupu k žiakom

     • konzultačno – poradenská činnosť pre rodičov a zákonných zástupcov

      

     Dokumenty