• ZRPŠ

     • Možnosti materiálnej pomoci škole

     •  

      Oblasti v ktorých by sme privítali pomoc:

      • zrekonštruovať parketové podlahy brúsením a nanesením nového náteru na základe cenovej ponuky,
      • stojan na bicykle,
      • kancelárske potreby ( poradače, euro obaly, rýchloviazače, listové spony, špendlíky, zošity, perá a pod.),
      • žiarovky obyčajné,
      • žiarovky letkové,
      • výmena svietidiel 1.16, 2.16, 3.16,
      • obrusy do školskej výdajne stravy,
      • poháre do školskej výdajne stravy,
      • príbory do školskej výdajne stravy,
      • farba na omaľovanie sprchových šatní,
      • farba na omaľovanie niektorých tried,
      • svietidlá halogénové so senzorom pohybu 2 ks,
      • vybudovať altánok v záhrade školy,
      • plytké taniere do školskej výdajne stravy.