Menu

Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  01.15 01.15 Rozvrh
  01.16 01.16 Rozvrh
  1.13 1.13 Rozvrh
  1.16 1.16 Rozvrh
  1.17 1.17 Rozvrh
  1.18 1.18 Rozvrh
  2.03 2.03 Rozvrh
  2.08 2.08 Rozvrh
  2.11 2.11 Rozvrh
  2.13 2.13 Rozvrh
  2.16 2.16 Rozvrh
  2.17 2.17 Rozvrh
  2.19 2.19 Rozvrh
  3.03 3.03 Rozvrh
  3.08 3.08 Rozvrh
  3.12 3.12 Rozvrh
  3.14 3.14 Rozvrh
  3.16 3.16 Rozvrh
  3.17 3.17 Rozvrh
  3.18 3.18 Rozvrh
  3.20 3.20 Rozvrh
  3.21 3.21 Rozvrh
  4.06 4.06 Rozvrh
  4.07 4.07 Rozvrh
  4.09 4.09 Rozvrh
  4.15 4.15 Rozvrh
  4.17 4.17 Rozvrh
  5.02 5.02 Rozvrh
  klub klub Rozvrh
  SAC SAC Rozvrh

© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.01.2020

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  riaditeľka školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  0911 348 411

  Ing. Jozef Ristvej
  zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomické činnosti

  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria