• 2% dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

    • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Identifikačné údaje:

     Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch                                            
     PSČ, sídlo – obec, ulica, číslo: 038 52 Sučany,  Komenského
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 37803344

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

      

  • Ako postupovať


   • Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

   1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (dokument je možné vyplniť aj v prehliadači).

    

   Obchodné meno alebo názov:

   Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch 

   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

   Komenského 215, 038 52 Sučany

   Právna forma:

   Občianske združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID):

   37803344

    

    


   • Podávate si daňové priznanie sami?

   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    

   Obchodné meno alebo názov:

   Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch 

   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

   Komenského 215, 038 52 Sučany

   Právna forma:

   Občianske združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID):

   37803344

   1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    


   • Postup pre právnické osoby

   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    

   Obchodné meno alebo názov:

   Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch 

   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

   Komenského 215, 038 52 Sučany

   Právna forma:

   Občianske združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID):

   37803344

   1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.