Menu

Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.D
  2. ročník   II.AII.BII.CII.D
  3. ročník   III.AIII.BIII.CIII.D
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.D
  5. ročník   V.AV.BV.CV.D
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
    Komenského 215 Sučany
  • +421 43 4 293 474

    RNDr. Vasil Dorovský
    riaditeľ školy
    0910 945 956

    RNDr. Ľubica Bošanská
    zástupkyňa
    0911 348 411

    Ing. Martina Lojdová
    zastupkyňa pre TEČ
    0911 348 415


    sekretariát riaditeľa školy
    0911 348 424Fotogaléria