• Učitelia

    • Ing. Silvia Babíková
    • Ing. Silvia BabíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
    • Mgr. Stanislav Bartoš
    • Mgr. Stanislav BartošUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.A
    • Zlata Bartošová
    • Zlata BartošováUpratovačka
    • Mgr. Ivetta Bieliková
    • Mgr. Ivetta BielikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.B
    • Mgr. Eva Bielková
    • Mgr. Eva BielkováUčiteľka
    • Mgr. Katarína Bobáková
    • Mgr. Katarína BobákováUčiteľka
    • Bc. Milan Boršč
    • Bc. Milan BorščIný nepedagogický zamestnanec
    • RNDr. Ľubica Bošanská
    • RNDr. Ľubica BošanskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
    • Mgr. Zuzana Brosinger, PhD.
    • Mgr. Zuzana Brosinger, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: V.A
    • Mgr. Katarína Brveníková
    • Mgr. Katarína BrveníkováUčiteľka
    • Mgr. Veronika Buknová
    • Mgr. Veronika BuknováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
    • PaedDr. Šárka Dobrotová
    • PaedDr. Šárka DobrotováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.C
    • Mgr. Veronika Dodeková
    • Mgr. Veronika DodekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
    • Mgr. art. Jerguš Gálik
    • Mgr. art. Jerguš GálikUčiteľ
    • Mgr. Michal Gombársky
    • Mgr. Michal GombárskyUčiteľ
     Triedny učiteľ: V.B
    • Mgr. Anna Hamšíková
    • Mgr. Anna HamšíkováUčiteľka
    • Mgr. Karol Horníček
    • Mgr. Karol HorníčekUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.C
    • PaedDr. Martin Huňora
    • PaedDr. Martin HuňoraUčiteľ
    • Mgr. Veronika Jandurová
    • Mgr. Veronika JandurováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.D
    • Mgr. Marta Jurečková
    • Mgr. Marta JurečkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
    • Mgr. Ján Kampoš
    • Mgr. Ján KampošUčiteľ
    • Mgr. Viera Kampošová
    • Mgr. Viera KampošováZástupkyňa
    • Mgr. Lenka Katanová
    • Mgr. Lenka KatanováUčiteľka
    • Mgr. Dušan Kolcún, PhD.
    • Mgr. Dušan Kolcún, PhD.Učiteľ
    • Mgr. Jaroslava Lamošová
    • Mgr. Jaroslava LamošováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Mgr. Michal Libič
    • Mgr. Michal LibičUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.C
    • Ing. Martina Lojdová
    • Ing. Martina LojdováRiaditeľka
    • Mgr. Kristína Lukašíková
    • Mgr. Kristína LukašíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.C
    • PhDr. Beáta Makovická
    • PhDr. Beáta MakovickáUčiteľka
    • Phillip Merchant, BSc.
    • Phillip Merchant, BSc.Učiteľ
     Triedny učiteľ: V.D
    • Mgr. Daniela Mičáňová
    • Mgr. Daniela MičáňováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.D
    • Mgr. Aneta Nagyová
    • Mgr. Aneta NagyováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.D
    • Marta Nahálková
    • Marta NahálkováUpratovačka
    • Mgr. Martina Očková
    • Mgr. Martina OčkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.C
    • Veronika Ondrlová
    • Veronika OndrlováIná nepedagogická zamestnankyňa
    • Brendan Stephen Oswald, MSc., RSA Dip.
    • Brendan Stephen Oswald, MSc., RSA Dip.Učiteľ
    • Ing. Mgr. Daniela Pavlásková
    • Ing. Mgr. Daniela PavláskováUčiteľka
    • Mgr. Radovan Petrek
    • Mgr. Radovan PetrekUčiteľ
    • Peter Pohánka
    • Peter PohánkaŠkolník
    • Mgr. Michal Sadloň
    • Mgr. Michal SadloňUčiteľ
    • Mgr. Tatiana Stanová
    • Mgr. Tatiana StanováUčiteľka
    • Mgr. Marián Steiner
    • Mgr. Marián SteinerUčiteľ
    • GVPT Stravovanie
    • GVPT StravovanieIný nepedagogický zamestnanec
    • PaedDr. Katarína Vantarová
    • PaedDr. Katarína VantarováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.D
    • Mgr. Roman Záborský
    • Mgr. Roman ZáborskýUčiteľ