Menu

Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Katanová
Zástupca: Mgr. Anna Hamšíková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sára Barániová
2    Hugo Bartha
3    Michaela Behríková
4    Zuzana Cingelová
5    Zuzana Čurná
6    Martina Gaňová
7    Marko Hlavatý
8    Lenka Jaššová
9    Katarína Košútová
10    Timotej Kotlín
11    Viera Kováčiková
12    Ema Križanová
13    Samuel Lipovský
14    Dominik Malý
15    Barbora Mekyňová
16    Lukáš James Merchant
17    Mária Modrovská
18    Timotej Oršula
19    Kristína Sleziaková
20    Nina Tomaškinová
21    Dominik Trnovský
22    Mário Válek
23    Tereza Veselá
24    Zaira Záremská
26    Dorota Ďuratná

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria