Menu

Navigácia

List rodičom Stanovy ZRPŠ Účet ZRPŠ, členské príspevky ZRPŠ Darovacia zmluva Celoškolský výbor Združenia Dohoda o spolupráci 2 % List rodičom - prijímacie skúšky Možnosti materiálnej pomoci škole Plenárne zasadnutie Združenia Aktivity ZRPŠ

ZRPŠ

List rodičom - prijímacie skúšky

Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom

 

Vážení rodičia,

Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch je občianskym združením v zmysle platnej legislatívy (ďalej len Združenie rodičov). Združenie rodičov úzko spolupracuje a podporuje Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch (ďalej len BGMH) od jeho vzniku. Jednou z oblastí konkrétnej pomoci a spolupráce je aj prijímacie konanie.

 

Združenie  rodičov sa každoročne podieľa na zabezpečovaní prijímacieho konania.
V záujme objektívnosti a transparentnosti priebehu skúšok sa testy, ich spracovanie a celé vyhodnotenie objednávajú u dodávateľa – renomovanej  spoločnosti v oblasti merania vedomostí, znalostí a schopností. Zabezpečovanie prijímacích skúšok dodávateľsky je  pre rozpočet školy finančne náročný. Príprava testov,  ich spracovanie a vyhodnotenie v uplynulých rokoch stáli zhruba od 2500 do 3000 eur. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o finančný dar do 10,00 €, ktorý bude príjmom Združenia rodičov. Z tejto finančnej čiastky budú uhradené náklady spojené s prípravou a vyhodnotením testov prijímacej skúšky.

Zdôrazňujeme, že príspevok je dobrovoľný a v žiadnom prípade nemá vplyv na výsledky prijímacieho konania. Dar Združeniu rodičov môžete venovať oproti potvrdenke hospodárovi alebo niektorému členovi výboru Združenia rodičov, ktorí Vám v deň prijímacích skúšok budú k dispozícii v školskej jedálni.

 

Vážení rodičia, sme presvedčení, že aj táto konkrétna pomoc Združenia rodičov škole  pomôže objektivite, spravodlivosti, transparentnosti  a rovnosti šancí  pre všetkých uchádzačov o štúdium.

 

V spolupráci s BGMH a Obecným úradom v Sučanoch sprístupnime pre Vás priestory Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch. Podobne ako Vy dnes, aj  niektorí z nás trávili čas vyčkávajúc na svoje deti, kým skončia skúšky, mimo priestorov školy. Niektorí v aute, iní v nejakej miestnej reštaurácii, či v obchodoch blízkeho Martina. V Robotníckom kultúrnom dome bude pre Vás pripravené malé občerstvenie, spoločnosť Vám budú robiť vybraní žiaci  školy ako aj pár pedagógov. Okrem strechy nad hlavou a tepla budú pripravené aj rôzne prezentácie, výstavka, filmy, čitáreň ap. Robotnícky kultúrny dom sa nachádza oproti Obecnému úradu v blízkosti Námestia SNP. Na námestí aj pred Robotníckym kultúrnym domom je možné parkovať (pozri priloženú mapku).

 

Všetkým uchádzačom želáme dobrú pracovnú atmosféru, primerané napätie, koncentráciu a čo najlepšie výsledky z prijímacích skúšok.

 

S pozdravom  

 

 

                                                           Ing. Maroš Ujhelyi, v.r.                                

                                                                       predseda ZRPŠ                                                      

 

 

Sučany 15. februára 2018

 

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  riaditeľka školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  0911 348 411

  Ing. Jozef Ristvej
  zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomické činnosti

  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria