Menu

Navigácia

List rodičom Stanovy ZRPŠ Účet ZRPŠ, členský príspevok ZRPŠ Darovacia zmluva Celoškolský výbor Združenia Dohoda o spolupráci 2 % List rodičom - prijímacie skúšky Možnosti materiálnej pomoci škole Plenárne zasadnutie Združenia Aktivity ZRPŠ

ZRPŠ

List rodičom - prijímacie skúšky

Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom

 

Vážení rodičia,

Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch je občianskym združením v zmysle platnej legislatívy (ďalej len Združenie rodičov). Združenie rodičov úzko spolupracuje a podporuje Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch (ďalej len BGMH) od jeho vzniku. Jednou z oblastí konkrétnej pomoci a spolupráce je aj prijímacie konanie.

 

Združenie  rodičov sa každoročne podieľa na zabezpečovaní prijímacieho konania.
V záujme objektívnosti a transparentnosti priebehu skúšok sa testy, ich spracovanie a celé vyhodnotenie objednávajú u dodávateľa – renomovanej  spoločnosti v oblasti merania vedomostí, znalostí a schopností. Zabezpečovanie prijímacích skúšok dodávateľsky je  pre rozpočet školy finančne náročný. Príprava testov,  ich spracovanie a vyhodnotenie v uplynulých rokoch stáli zhruba od 2500 do 3000 eur. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o finančný dar do 10,00 €, ktorý bude príjmom Združenia rodičov. Z tejto finančnej čiastky budú uhradené náklady spojené s prípravou a vyhodnotením testov prijímacej skúšky.

Zdôrazňujeme, že príspevok je dobrovoľný a v žiadnom prípade nemá vplyv na výsledky prijímacieho konania. Dar Združeniu rodičov môžete venovať oproti potvrdenke hospodárovi alebo niektorému členovi výboru Združenia rodičov, ktorí Vám v deň prijímacích skúšok budú k dispozícii v školskej jedálni.

 

Vážení rodičia, sme presvedčení, že aj táto konkrétna pomoc Združenia rodičov škole  pomôže objektivite, spravodlivosti, transparentnosti  a rovnosti šancí  pre všetkých uchádzačov o štúdium.

 

V spolupráci s BGMH a Obecným úradom v Sučanoch sprístupnime pre Vás priestory Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch. Podobne ako Vy dnes, aj  niektorí z nás trávili čas vyčkávajúc na svoje deti, kým skončia skúšky, mimo priestorov školy. Niektorí v aute, iní v nejakej miestnej reštaurácii, či v obchodoch blízkeho Martina. V Robotníckom kultúrnom dome bude pre Vás pripravené malé občerstvenie, spoločnosť Vám budú robiť vybraní žiaci  školy ako aj pár pedagógov. Okrem strechy nad hlavou a tepla budú pripravené aj rôzne prezentácie, výstavka, filmy, čitáreň ap. Robotnícky kultúrny dom sa nachádza oproti Obecnému úradu v blízkosti Námestia SNP. Na námestí aj pred Robotníckym kultúrnym domom je možné parkovať (pozri priloženú mapku).

 

Všetkým uchádzačom želáme dobrú pracovnú atmosféru, primerané napätie, koncentráciu a čo najlepšie výsledky z prijímacích skúšok.

 

S pozdravom  

 

 

                                                           Ing. Maroš Ujhelyi, v.r.                                

                                                                       predseda ZRPŠ                                                      

 

 

Sučany 15. februára 2018

 

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria