Menu

Navigácia

Pretestovanie - ukážka úloh Správna rada Program PRETESTOVANIE

Študijný fond

Pretestovanie - ukážka úloh

 

 

                                   slovenský jazyk a literatúra

21                                                                                                   ?

Určite slovný druh slov:

 

odtrhnutý, chatrný, hľa

 

 22                                                                                                  N

V ktorých možnostiach sú správne priradené umelecké prostriedky?

 

1)   tulipán krútil nad tým hlavou - personifikácia

2)   žihľava popálila ruky - metonymia

3)   odtrhnutý tulipán povie - animácia

4)   chatrný priateľ – epiteton

 

 24                                                                                                  ?

Uveďte typ frazeologizmu v nasledujúcich vetách:

Komu niet rady, tomu niet pomoci.

Studený máj, v stodole raj.

Proti veku nieto lieku.

Stojí ako kôl v plote.

 

                                                           matematika

 30                                                                                                  N

V školskej knižnici je kniha vydaná v roku MDCCXLV. Budova školy bola postavená v roku MCMXXVIII. Ktoré tvrdenia sú pravdivé?

 

1)   Budova školy je o 183 rokov staršia ako kniha.

2)   Budova školy bola postavená pred 82 rokmi.

3)   V roku 2028 bude budova školy storočná.

4)   Kniha bola vydaná v 17. storočí.

 

 38                                                                                                  ?

Pán Novák cestoval autom tri dni. Po prvom dni mal podľa tachometra prejdených 381 km, po druhom dni 753 km a po treťom dni 1 236 km.  Koľko kilometrov prešiel pán Novák  priemerne každý deň?

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria