Menu

Navigácia

Pretestovanie - ukážka úloh Správna rada Program PRETESTOVANIE

Študijný fond

Pretestovanie - ukážka úloh

 

 

                                   slovenský jazyk a literatúra

21                                                                                                   ?

Určite slovný druh slov:

 

odtrhnutý, chatrný, hľa

 

 22                                                                                                  N

V ktorých možnostiach sú správne priradené umelecké prostriedky?

 

1)   tulipán krútil nad tým hlavou - personifikácia

2)   žihľava popálila ruky - metonymia

3)   odtrhnutý tulipán povie - animácia

4)   chatrný priateľ – epiteton

 

 24                                                                                                  ?

Uveďte typ frazeologizmu v nasledujúcich vetách:

Komu niet rady, tomu niet pomoci.

Studený máj, v stodole raj.

Proti veku nieto lieku.

Stojí ako kôl v plote.

 

                                                           matematika

 30                                                                                                  N

V školskej knižnici je kniha vydaná v roku MDCCXLV. Budova školy bola postavená v roku MCMXXVIII. Ktoré tvrdenia sú pravdivé?

 

1)   Budova školy je o 183 rokov staršia ako kniha.

2)   Budova školy bola postavená pred 82 rokmi.

3)   V roku 2028 bude budova školy storočná.

4)   Kniha bola vydaná v 17. storočí.

 

 38                                                                                                  ?

Pán Novák cestoval autom tri dni. Po prvom dni mal podľa tachometra prejdených 381 km, po druhom dni 753 km a po treťom dni 1 236 km.  Koľko kilometrov prešiel pán Novák  priemerne každý deň?

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  riaditeľka školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  0911 348 411

  Ing. Jozef Ristvej
  zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomické činnosti

  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria