Menu

Navigácia

Žiacka rada

Členovia

Členovia  ŽŠR v školskom roku 2019/2020

Members of the Students´ Council

 

 

Prvý ročník

Year 1

Ondrej Štrkolec, I.A

Tabita Mikušová, I.D

Druhý ročník

Year 2

Peter Kasenčák, II.B

Natália Michalcová, II.D

Tretí ročník

Year 3

Erika Grolmusová, III.A

Dario Mikuš, III.B

Štvrtý ročník

Year 4

Šimon Pekar, IV.A

Samuel Mihalčík, IV.D

Piaty ročník

Year 5

Dominika Kovačovičová, V.A

Daša Novysedláková, V.D

 

Predseda ŽŠR: Šimon Pekar, IV.A

Koordinátor ŽŠR: Mgr. Stanislava Karkošiaková

 

Zástupca žiakov v Rade školy: Dario Mikuš, III.B

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  riaditeľka školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  0911 348 411

  Ing. Jozef Ristvej
  zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomické činnosti

  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria