Menu

Navigácia

Žiacka rada

Posty členov žiackej školskej rady 2017/2018

Predseda ŽŠR : Katarína Kandríková 5.A

Predseda zastupuje a reprezentuje ŽŠR v škole, no i mimo nej. Stará sa o plnenie úloh ostatných členov, zodpovedá sa vedeniu školy a zvoláva všetky zasadnutia. Ak má akýkoľvek študent alebo učiteľ školy výhrady k činnosti ŽŠR, môže sa obrátiť na predsedu, ktorý je povinný daný problém prerokovať a následne vyriešiť.

Podpredseda ŽŠR: Aadm Ujhelyi 5.C 

Podpredseda ŽŠR je vybraný predsedom, pretože sa stáva jeho pravou rukou. Konzultuje s ním všetky rozhodnutia a v jeho neprítomnosti ho zastupuje, a preberá jeho práva a povinnosti. 

Financie ŽŠR: Dominika Kovačovičová 3.A

Člen ŽŠR, ktorý má na starosti financie, vypracováva predbežný finančný plán, o ktorom sa rokuje na zasadnutiach a stará sa o účtovníctvo všetkých akcií ŽŠR.

Zápisnice ŽŠR: Adam Ujhelyi 5.C

Člen ŽŠR, ktorý píše zápisnice, má povinnosť každú zápisnicu poslať predsedovi, ktorý ju skontroluje a zverejní na nástenke v budove školy. Každý žiak školy si potom môže prečítať, o čom rokuje ŽŠR na zasadnutiach.

Propagácia: Adrienn Gallová 4.B 

Čleň ŽŠR, ktorý má na starosti propagáciu, sa stará o nástenku ŽŠR v škole a o fanpage na facebooku. Pomáha tiež ostatným členom pri propagácii aktivít a všetkých činností.

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria